Använd tak som är lämpliga, se till att kommande bostäder, fastigheter och industrier planeras för solenergi skriver Jeanette Qvist (S).
Använd tak som är lämpliga, se till att kommande bostäder, fastigheter och industrier planeras för solenergi skriver Jeanette Qvist (S). Bild: Martin Örtegren

S vill se solceller på ”rätt” marker och fler tak

Se till att kommande bostäder, fastigheter och industrier planeras för solenergi

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Svar

på ”Tydligare regler om solcellsparker krävs”

Varbergsalliansen vill ha tydligare nationella regler om hur solcellsanläggningar ska prövas och är rädda om jordbruksmarken. Detta är vi helt överens om. Men frågan är om Varbergsalliansen ens anser att solenergi är nödvändigt och önskvärt?

På senaste Kommunfullmäktige valde de att säga nej till Socialdemokraternas motion om att kommunen i möjligaste mån ska planera så att solceller på tak nyttjas på bästa sätt vid nybyggnation. Vad säger det till alla de som idag har/vill ha solceller på tak? Är det inte önskvärt enligt Varbergsalliansen?

Byggnadsnämndens ordförande Andreas Havasi (SD) och ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycker i Varbergs Tidning (23 mars) att Varbergsalliansen ska stoppa alla solcellsparker om de ligger på jordbruksmark. Oavsett bra eller mindre bra jordbruksmark. Det signalerar tydligt vilken syn som M, SD, KD och L har på solenergi. Att kategoriskt säja nej är enligt oss helt fel politik när varje kilowattimme behövs.

ANNONS

S är övertygad om att det går att värna den viktiga jordbruksmarken för att säkra livsmedelsförsörjningen OCH ta tillvara på solenergin. Det kommer krävas minst en fördubbling av energiproduktionen om samhället ska klarar av att ställa om och för att kommunens näringsliv ska vara konkurrensmässiga i framtiden. Något som kan bidra till lägre elpriser för invånarna.

Låt oss istället nyttja jordbruksmark som har sämre förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk till energiproduktion, gärna tillsammans med bete, odling eller ängsslåtter. Använd tak som är lämpliga, se till att kommande bostäder, fastigheter och industrier planeras för solenergi där det är möjligt, nyttja markområden som redan är exploaterade av t ex vindkraft, industrier eller utmed större vägar.

Gör samma noga avvägningar mellan olika intressen som när brukningsvärd jordbruksmark ibland behövs tas i anspråk för nya bostäder, industrimark, vägar och infrastruktur. Eller är det stopp för det också?

Jeanette Qvist (S)

Kommunalråd i opposition

ANNONS