Förutom en sommaröppen restaurang saknas all form av samhällsservice: butik, förskola, skola, arbetsplatser, vårdcentral, bokbuss och inte minst kollektivtrafik, skriver insändarskribenten.
Förutom en sommaröppen restaurang saknas all form av samhällsservice: butik, förskola, skola, arbetsplatser, vårdcentral, bokbuss och inte minst kollektivtrafik, skriver insändarskribenten. Bild: Cecilia Cromnow

Ryggradslös samhällsplanering

Långasand kan inte betraktas som en tätort.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Är Långasand en tätort? Ja, tycker kommunstyrelsen i Falkenberg och anser därför att området kan exploateras utan att hänsyn behöver tas till miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Nej, anser länsstyrelsen, som i flera sammanhang mycket tydligt argumenterat för sin åsikt.

I Långasand finns 423 bebyggda bostadsfastigheter. I 87 av dessa – vart femte hus – är en eller flera personer folkbokförda, sammanlagt 172 personer. Fyra av fem hus står alltså obebodda under större delen av året (siffrorna är från december 2022).

Inte heller i andra avseenden kan Långsand betraktas som en tätort. Förutom en sommaröppen restaurang saknas all form av samhällsservice: butik, förskola, skola, arbetsplatser, vårdcentral, bokbuss och inte minst kollektivtrafik. Trafikverket anser att transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering, och har apropå Långasand skrivit att ”Området saknar kommersiell och kommunal service. Närmaste kollektivtrafik finns på 2,5 kilometers avstånd. Området skulle således bli helt bilberoende.”

ANNONS

I december 2022 ändrade dessutom Hallandstrafiken sträckningen för busslinje 350. Idag är det 3,5 kilometer från det aktuella planområdet till busshållplatsen vid Eftra korsväg. Vägen dit saknar belysning såväl som gång- och cykelbana.

Detta bekymrar inte politikerna i Falkenbergs kommunstyrelse, som sedan länge har låtit samhällsplaneringen styras av påstridiga markägare med goda kontakter. Det är skamligt och ryggradslöst.

Landsortsbo

ANNONS