Plats för trädrötter – och cyklar?

Ett delikat problem.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

För en tid sedan skrev någon om skötseln av cykelbanorna.

Cykelfrämjandet håller med om att det är viktigt att kunna lita på att cykellederna är säkra och att hål och andra skador åtgärdas.

Men det finns ett delikat problem: Trädrötter.

Vi behöver ju stora träd som vackra tak och som bärare av biologisk mångfald i stadsmiljön. Kapar vi svårersättliga träd för kunna cykla plant och enkelt, har vi nog inte vunnit så mycket. Men rimligen bör det finnas metoder att behålla våra viktiga höga träd för skugga och syresättning, trots problem med trädrötter under en del cykelbanor.

Ansvariga bör alltså få ekonomiska möjligheter att främja cyklandet utan att offra delar av vårt nödvändiga gröna vardagsrum!

ANNONS

Ingemar Johansson

Cykelfrämjandet

ANNONS