Vi vet att det finns duktiga lärare vad gäller IT-förmågan, men också de som släpar efter, skriver debattörerna.
Vi vet att det finns duktiga lärare vad gäller IT-förmågan, men också de som släpar efter, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Penna eller dator i skolan?

I dag är många elever duktigare än sina lärare inom IT.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|
|

Många känner igen skolans gula blyertspennor och griffeltavlan. Den tiden är förbi. Men fortfarande är det viktigt att kunna skriva, ibland för hand. Att behärska språket är av största vikt, nästan oavsett vad man vill bli. I dag krävs IT-kunskaper i nästan alla jobb. Då krävs att man lär sig sin dator eller ”padda”. Detta handlar om digitalisering och här hoppas vi att skolan sedan länge är färdiga. Det vi vill lyfta fram är något helt annat…

Idag pratar man om att ”skugga in” olika ämnen i varandra, inga skarpa stuprör, utan lite mer hängrännor. Visa på sammanhang, att svenska kan komma in i ämnet historia och vice versa. Det krävs mycket av en lärare i dag. Allt för mycket ”brus”/stök och social verksamhet tas ifrån själva ämnesundervisningen. Finns det sätt att öka intresset. Grunden är självklart lärarens ledaregenskaper, förmågan att använda olika pedagogiska metoder och skapa intresse.

ANNONS

Här kommer IT in, men inte enbart i form av digitalisering, alltså att ersätta penna och papper. Nej, utan att använda digitala redskap, plattformar, att länka in uppgifter för att göra undervisningen bättre, bredare och skapa nyfikenhet. För är det något alla är med på, så är det just att surfa och att utforska. Denna kunskap lärs i dag inte ut på lärarutbildningen, så det är upp till varje skolhuvudman, att utbilda och vidareutbilda. I dag är det så att många elever är duktigare än sin lärare.

Vi vet att det finns duktiga lärare vad gäller IT-förmågan, men också de som släpar efter. Det innebär att det finns en djup orättvisa. Detta beroende på vilken lärare man får. Vissa elever får bättre utbildning och bättre förmåga att använda IT som en plattform i sin vidare utbildning. Vi vill att Falkenbergs kommun, genom barn- och utbildningsförvaltningen tar krafttag och ökar utbildning/fortbildning för ökad likvärdighet och ökad förmåga hos kommunens lärare att använda digitala verktyg i sin utbildning.

Michael Svensson (M)

Mircea Nitescu (M)

barn- och utbildningsnämnden, Falkenberg

ANNONS