Genom val av rätt besökstid kan man minska eventuella olägenheter vid ditfärden och få en ”bekvämare” parkeringsplats, skriver insändarskribenten.
Genom val av rätt besökstid kan man minska eventuella olägenheter vid ditfärden och få en ”bekvämare” parkeringsplats, skriver insändarskribenten. Bild: Christina Kihlström

Parkeringen vid Gekås ett större problem än vägen dit

Ett elände med p-platser långt från varuhusets entré.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationUllared||

Gekås är ett av världens största varuhus och besöks varje år av cirka fem miljoner presumtiva kunder. De flesta kommer i bil på de fyra tillfarterna till Ullared, länsväg 153 och 154. Flera insändare har påpekat att dessa vägar håller en otillfredsställande standard med hänvisning till trafikbelastningen.

Det finns invid Gekås ett enormt parkeringsutrymme med cirka 3 200 parkeringsplatser. Dagar med hög kundtillströmning till varuhuset är dessa ofta fullt utnyttjade och dessutom har varje plats under dagen sannolikt nyttjats av flera besökare kanske upp emot 6 000. Dessa har, med sällsynta men beklagliga undantag, tagits sig dit utan problem. Som jag upplevt det är inte tillfartsvägarna problemet utan det tidvisa ”parkeringseländet” med långt avstånd till varuhusets entré och framför allt därifrån med en tung kundvagn.

ANNONS

Genom val av rätt besökstid kan man minska eventuella olägenheter vid ditfärden och få en ”bekvämare” parkeringsplats. Därigenom kan man också lättare fördra Trafikverkets ointresse att, inom överskådlig tid, förbättra vägstandarden till Ullared.

Göran L

LÄS MER:En större väg till Ullared vore bra

LÄS MER:Bättre bygga motorväg ut till Ullared

LÄS MER:Miljöförstöring att köra till Gekås och handla

LÄS MER:Gekås har inte bidragit till en levande landsbygd

LÄS MER:Motorväg till Ullared och myndighet till Halland bland förslagen från Hallandsbänken

LÄS MER:Ha inte så mycket åsikter om Gekås vara eller inte vara

LÄS MER:Gekås har i högsta grad bidragit till en levande landsbygd

ANNONS