Många finner glädje och gemenskap inom idrotten men det behövs andra aktiviteter för de ungdomar där sport inte är det självklara valet, skriver insändarskribenterna apropå debatten om en fritidsgård på Sörse.
Många finner glädje och gemenskap inom idrotten men det behövs andra aktiviteter för de ungdomar där sport inte är det självklara valet, skriver insändarskribenterna apropå debatten om en fritidsgård på Sörse. Bild: Mickan Mörk/TT

Översyn av hela öppna ungdomsverksamheten i Varberg

Viktigt att ungdomarna har en meningsfull fritid.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

Svar

på insändare ”Tänk på hur politikerna röstade om fritidsgården”

Att det är viktigt för våra ungdomar med en meningsfull fritid är uppenbart för alla. Många finner glädje och gemenskap inom idrotten men det behövs andra aktiviteter för de ungdomar där sport inte är det självklara valet. Vid nämndmötet i maj för Kultur- och fritidsnämnden hade man att ta ställning till en motion angående öppnande av ungdomsgård i södra delarna av centrala Varberg. I insändaren finns ett utdrag från protokollet där det framgår hur nämnden röstade om just den motionen. Om man tar del av hela protokollet från det aktuella nämndsammanträdet finns viktig kompletterande information där det framgår att det även fanns ett initiativärende som nämndens ordförande Åse Craft-Aronsson lämnat in till nämnden. Ärendet innebär att man ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av hela den öppna ungdomsverksamheten i Varbergs kommun för att få ett uppdaterat underlag inför kommande beslut kring planering av ungdomsverksamhet. Nämnden kunde enas kring detta och beslut fattades.

ANNONS

Åse Craft-Aronsson (M)

Lena-Britt Sjöholm (M)

Helen Alexborn (SD)

Clarence Jarlow (SD)

Karl-Johan Wiktorp (L)

Ann-Sofie Holmström (KD)

LÄS MER:Tänk på hur politikerna röstade om fritidsgården

ANNONS