Att ha tillgång till en toalett vid populära badstränder är en jämställdhetsfråga och ökar tillgängligheten, skriver insändarskribenterna.
Att ha tillgång till en toalett vid populära badstränder är en jämställdhetsfråga och ökar tillgängligheten, skriver insändarskribenterna. Bild: Håkan Johansson

Öppna de strandnära toaletterna omedelbart

Att erkänna att man tagit ett fel beslut är inget nederlag.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Vi i Centerpartiet och Moderaterna anser att de strandnära stängda toaletterna norr och söder om Falkenberg ska få vara kvar och öppnas omedelbart.

Bakgrunden är ett besparingsprogram som antogs i kultur-, fritid- och tekniknämden 28/11 2022.

Centerpartiet och Moderaterna accepterade då beslutet men inser nu att beträffande toaletterna var det ett felaktigt beslut. Det gäller sju stycken torrtoaletter med tillhörande papperskorg. Besparingen uppgår till 47 000 kronor per år.

Platserna där toaletterna finns har blivit allt mer populära de senaste åren inte minst för barnfamiljer. Att ha tillgång till en toalett vid populära badstränder är en jämställdhetsfråga och ökar tillgängligheten. Det är också mycket viktigt för att Falkenberg ska vara en attraktiv kommun att bo och turista i.

ANNONS

Vi har under maj och juni månad på möten med nämnden och dess arbetsutskott påtalat vikten att ändra beslutet innan toaletterna blir bortforslade eller rivna. Vi har tyvärr ej fått något gehör från styrande majoriteten Framtid Falkenberg.

De ämnar gå vidare och riva toaletterna.

Ta ett nytt beslut. Gör om, gör rätt! Att erkänna att man tagit ett fel beslut är inget nederlag.

Claes Claesson (C)

Maria Larsson (C)

Petra Eriksson (C)

Lars Agbrant (M)

Agnes Polak Ljung (M)

Lars-Gunnar Perlinger (M)

ANNONS