Fabo behöver inte lägga stora pengar på marknadsföring eller varumärkesbyggande, skriver insändarskribenten.
Fabo behöver inte lägga stora pengar på marknadsföring eller varumärkesbyggande, skriver insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Nyttan med allmännyttan

Fabo behöver inte lägga stora pengar på marknadsföring eller varumärkesbyggande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Svar

på ”Fabo ska inte vara en regulator för bostadsmarknaden” och ”Fabo måste bedrivas lönsamt”

Såväl Per Arbin från fastighetsägarföreningen som före detta vd Lars Anebreid vill i repliker tydliggöra Falkenbers Bostads AB:s (Fabo) ansvar att gå med vinst. Aktiebolagslagen anger att ett företag skall bedrivas så., visst är det så!

Men det hindrar inte att man även kan ha andra syften, mål som skiljer allmännyttan från flertalet övriga privatägda fastighetsbolag. Allmännyttan är även ålagda att ta ett "samhällsansvar"

Allmännyttan är ett verktyg för kommunen då de vill bedriva bostadspolitik. Målet bör vara att tillhandahålla sunda och billiga, åtminstone överkomliga, bostäder till de som av skilda skäl inte kan eller vill köpa sin bostad. Långsiktigt god byggnadvård innebär hushållning med bolagets tillgångar. Kontinuerligt underhåll av bostadsbeståndet strider inte mot lagstiftningens krav på god ekonomi, tvärtom!

ANNONS

Fabo behöver inte lägga stora pengar på marknadsföring eller varumärkesbyggande. Det räcker med att man utgör en stabil och trygg fastighetsägare med verksamhet i hela kommunen -till gagn för såväl hyresgäster som för ägare.

Johan Risholm

fd stadsarkitekt

LÄS MER:Fabo ska inte vara en regulator för bostadsmarknaden

LÄS MER:Fabo måste bedrivas lönsamt

ANNONS