Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut ”trumfar” vår egen riksdag. Ni är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan, och ska, fatta beslut i enlighet med folkviljan, skriver debattören.
Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut ”trumfar” vår egen riksdag. Ni är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan, och ska, fatta beslut i enlighet med folkviljan, skriver debattören. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Nato är OK – men kärnvapen, nej!

N som är folkvalda måste säkra garantier mot utplacering av kärnvapen i Sverige, skriver Johan Risholm (MP).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Jag vänder mig till er, alla Hallands riksdagsledamöter. Nu är det upp till er att följa folkviljan. Efter Ungerns ja till Sveriges natoansökan är vi nu ett läge då det är brådskande – för att inte säga kritiskt – att ni som är folkvalda säkrar garantier mot utplacering av kärnvapen i Sverige.

Nato är ingen överstatlig organisation vars beslut ”trumfar” vår egen riksdag. Ni är fortfarande våra demokratiskt valda representanter som kan, och ska, fatta beslut i enlighet med folkviljan. Som det heter i grundlagen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

En nyligen gjord Novusundersökning visar ett stort motstånd mot utplacering av kärnvapen på svenskt område. Två av tre säger nej och vill ha skriftliga garantier som utesluter detta. Folket vill att riksdagen – det vill säga du – ska fatta beslut som gör att kärnvapen inte kan placeras i vårt land.

ANNONS

Alla andra länder i Norden har skrivna förbehåll mot kärnvapen i fredstid. Finland går längre och har en lagstiftning mot kärnvapen som gäller i både freds- och i krigstid. Vi riskerar alltså, om ni sviker, att bli det enda nordiska landet utan skrivna förbehåll. Med kärnvapen på vårt territorium blir vi också ett primärt mål vilket knappast ökar vår trygghet.

Argumentet att ”det är inte aktuellt nu” är knappast hållbart. Politiker byts ut, muntliga löftens giltighet urholkas med tiden. Att lita på det är aningslöst vilket exemplet Belgien belyser. Belgiska parlamentet ville ha ett förbud mot stationering av kärnvapen inskrivet i lagen. Artikeln ströks dock. Regeringen försäkrade att de aldrig skulle tillåta kärnvapen i Belgien, likt de argument vi hör i dag. Ett år senare fanns amerikanska kärnvapen utplacerade i Belgien. Sextio år senare finns de kvar. I Italien vill 74% bli av med de amerikanska kärnvapnen. Förgäves. Där kärnvapen kommer in far demokratisk kontroll ut.

Kärnvapen är inte ett försvarsvapen, utan ett medel för urskillningslös massförstörelse. Vapen som man varken kan försvara sig med, eller mot.

Ni känner alla till den rapport som visar vad som skulle hända om endast ett mindre ”taktiskt” kärnvapen på 100 kT detonerade över Stockholm. Det skulle innebära ca 90 000 döda och en kvarts miljon skadade. Sjukvården skulle stå maktlös. En situation som inte går att förbereda sig på. Vi måste tillsammans minska riskerna. Ökad spridning av kärnvapen gör inte det.

ANNONS

Så, kan vi lita på dig?

Att du i enlighet med folkviljan kommer agera så att placering av kärnvapen i Sverige blir uteslutet?

Johan Risholm (MP)

samhällsplanerare

ANNONS