Mätningar i byggskedet i projekt Varbergstunneln visar att grundvattennivån har sjunkit i vissa områden.
Mätningar i byggskedet i projekt Varbergstunneln visar att grundvattennivån har sjunkit i vissa områden. Bild: Annika Karlbom

Några skadliga sättningar på byggnader kommer inte att ske

Utförliga mätningar har gjorts i projekt Varbergstunneln.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på ”Varbergstunneln läcker på ett sätt som Trafikverket inte prioriterar”

Långt innan projekt Varbergstunneln fysiskt påbörjades gjordes utförliga mätningar för att bedöma påverkan på kringliggande miljö, bebyggelse och natur. Under byggskedet har dessa, och senare mätningar, följts upp av experter inom flertalet områden (grundvatten, naturmiljö, geoteknik med flera).

Mätningarna som har gjorts i byggskedet visar att grundvattennivån har sjunkit i vissa områden, vilket medför att bergvärmeanläggningar kan komma att påverkas. För den eventuella effektminskningen som detta innebär kommer ägaren att få ersättning. Några skadliga sättningar på byggnader kommer inte att ske.

I bergtunnlarna pågår löpande extra tätningsinsatser och mätningar av grundvattennivån utförs kontinuerligt.

ANNONS

Utredningar som stöder Trafikverkets bedömningar kommer att ligga till grund för den ansökan om villkorsändring som ska lämnas till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen kommer sedan att pröva och ta beslut i ärendet.

Jesper Mårtensson

Trafikverket, ansvarig miljö och tillstånd i projekt Varbergstunneln

LÄS MER:Varbergstunneln läcker på ett sätt som Trafikverket inte prioriterar

ANNONS