MP missar helheten

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Svar

Ekologiskt och närodlat kan inte jämföras(18/9).

Insändare. Elisabeth Falkhaven (MP) skriver i en insändare i HN om ekologisk mat och ondgör sig över att Centerpartiet tycker det är viktigt med närodlade livsmedel. Frågan kommer från ett arbete med riktlinjer för Region Hallands verksamheter.

I nästan alla frågor finns det många olika aspekter att ta hänsyn till. Så även när det gäller inköp av livsmedel till Region Halland. Centerpartiet tycker att produktionen av livsmedel som finns i Halland är viktig. Det ger oss mat, skapar arbetstillfällen både i produktion och i förädling av livsmedel och det bidrar till biologisk mångfald och att skyddsvärda miljöer bevaras genom att djur betar i hagar och på ängar och håller landskapet öppet. Utan betande djur hade mycket växt igen. Mer än 80 procent av livsmedelsproduktionen i Halland sker genom konventionellt lantbruk. Kraven på svenskt lantbruk är höga både vad gäller växtodling och djurhållning. Skickliga lantbrukare och bra förutsättningar gör att Halland är ett stort jordbrukslän med många arbetstillfällen. För mig och Centerpartiet är det viktigt att Region Halland i sina inköp stimulerar den produktion som sker i Halland. De gröna näringarna är en viktig del av utvecklingen och tillväxten i Halland. I ett försök att kombinera olika aspekter menar vi att en rimlig prioriteringsordning för Region Hallands inköp av livsmedel vore att i första hand köpa ekologiskt från Halland, därefter halländskt, följt av svenskt ekologiskt, svenskt, importerat ekologiskt och därefter import som inte är ekologiskt, om det inte går att välja en helt annan produkt istället. För mig blir Miljöpartiets resonemang en märklig ekvation utan helhetssyn om Region Halland skulle föredra att köpa in mat som är producerad ekologiskt på andra sidan jorden istället för att köpa bra mat, såväl ekologisk som konventionell, från Hallands och Sveriges bönder.

ANNONS

Stefan Bengtsson (C)

ANNONS