AI-tekniken har enorm potential inom olika branscher, inte minst inom kommunsektorn, skriver debattörerna.
AI-tekniken har enorm potential inom olika branscher, inte minst inom kommunsektorn, skriver debattörerna. Bild: Hasse Holmberg / TT

Missa inte AI-tåget!

Genom att våga använda oss av AI kan vi spara tid, resurser och skattepengar inom kommunen, skriver sex M-politiker.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Artificiell intelligens upplevs som central för samhällets digitala omställning. AI kan analysera stora mängder data för att extrahera relevanta insikter och mönster samt förutse och förhindra problem innan de uppstår. AI kan även automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter, vilket frigör tid och resurser, med mera, med mera. Tekniken har enorm potential inom olika branscher, inte minst inom kommunsektorn.

Våren 2023 presenterade Falkenbergs Näringslivschef ett innovativt näringslivsprojekt där AI:s möjligheter stod i fokus. Målet med projektet var att attrahera start-ups och befintliga företag med stark innovationskraft inom hållbarhet och teknikutveckling. Samt stärka regionens konkurrenskraft genom att påskynda utvecklingen av innovativa och hållbara affärsmodeller genom att stödja företagens omställning till hållbara lösningar och främja teknikintegration med hjälp av AI.

ANNONS

Projektet skulle även kunna hjälpa till att utveckla Falkenbergs kommuns arbete med smarta digitala lösningar på många plan och områden med hjälp av AI.

Projektet återremitterades för att utredas i vilken organisationsform arbetet skulle drivas. Resultatet av utredningen presenterades hösten 2023 och visade att den föreslagna stiftelseformen inte var lämplig. Utredningen saknade dock alternativ till vilken form som skulle vara passande att driva projektet i (t ex ett kommunalt aktiebolag) för att bland annat kunna ta emot extern finansiering.

Nu är det nytt år och utvecklingen av AI fortsätter rusa fram. Falkenbergs kommun står och stampar eftersom den högsta ledningen inte kan bestämma i vilken organisationsform arbetet ska bedrivas i. Nu riskerar vi att missa tåget på grund av långdragna utredningsuppdrag och eventuella omorganiseringar. Vi måste våga ta klivet och hänga på utvecklingen nu när möjligheten har öppnat sig och ligger framför våra fötter.

Genom att våga använda oss av AI kan vi spara tid, resurser och skattepengar inom kommunen. AI kan hjälpa oss tolka vår data och ge oss bättre beslutsunderlag. AI kan hjälpa oss att analysera och tolka vår omvärld och se till att våra arbetssätt blir mer effektiva. Med hjälp av AI kan vi skapa det företagen i Falkenberg efterfrågar, nämligen förenklade och förbättrade e-tjänster. Låt inte företagen vänta på utredningsuppdrag och omorganisering.

ANNONS

Om vi bara vågar så kan AI bli en viktig pusselbit i vårt arbete med att uppfylla våra tre övergripande mål i den gemensamma politiska viljeinriktningen:

• Utbildning och omsorg med hög kvalitet

• Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

• Sveriges bästa näringslivskommun

Kompetensen finns, viljan bland personalen finns, pengarna finns – varför har inget hänt sedan hösten 2023?

Moderaterna vill att det ledande styret omgående låter vår kompetens inom AI på näringslivsavdelning vara starkt drivande i kommunens utvecklingsarbete och visa hur AI kan ta Falkenberg till nästa nivå.

Påbörja arbetet nu för falkenbergarnas bästa!

Sandra Johansson (M)

oppositionsråd Falkenbergs kommun

Johan Idmark (M)

Charlotta Jonson (M)

Michael Svensson (M)

Göran Janko (M)

Ninni Gustavsson (M)

ANNONS