Vill man minska trafiken är det biltullar om minst 100 kr/bil, som bör införas lite överallt i alla svenska städer, skriver insändarskribenten.
Vill man minska trafiken är det biltullar om minst 100 kr/bil, som bör införas lite överallt i alla svenska städer, skriver insändarskribenten. Bild: Maja Suslin / TT

Mer rätt om vad vi kan göra för klimatet

Det var vansinne av politikerna att vräka ut 55 miljarder i elstöd.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på "Vad kan vi göra för klimatet?"

Ett välmenande inlägg, men tyvärr har du fel när du skriver:

1. " Våra barnbarns barnbarn, som ännu inte är födda kommer att möta en värld som till större delen är omöjlig att leva i".

Det är inte vi som bor i Norden som får stora problem, utan det är ett antal redan överbefolkade länder: Indien, Egypten, Irak, Pakistan, Bangladesh, Vietnam m. fl, vilka har en enorm och ökande befolkning, som inte kommer att ha någonstans att ta vägen, när länderna blir obeboeliga.

2. "Solen är den enda rena och förnyelsebara energikälla som finns'".

ANNONS

Ja, och sen finns det ju geotermi (Island), vattenkraft (Norrland), vindkraft (Nordsjön), besparingar m. fl. Den viktigaste och effektivaste åtgärden de senaste decennierna är den vita lysdioden. Att i dag släcka ljuset under 'Earth Hour', är i princip helt meningslöst.

Jag har vidtagit ett 20-tal besparingsåtgärder det senaste året i mitt boende för att få ner elförbrukningen, varav de effektivaste inte finns med i några förslagslistor överhuvudtaget.

3. "Varför inte ge varje Falkenbergare 2-3 tusenlappar per person för inköp av en elcykel"?

Vill man minska trafiken är det biltullar om minst 100 kr/bil, som bör införas lite överallt i alla svenska städer.

Det var vansinne av politikerna att vräka ut 55 miljarder i elstöd. Pengarna hade gjort mycket större nytta för klimatet om de använts till att bygga ut de fyra Norrlandsälvarna, samt därtill några HVDC-linor till Sydsverige.

4. "Det är bara åtta år kvar med nuvarande utsläpp av koldioxid i världen om vi skall kunna hålla klimatförsämringarna på nuvarande nivå".

Den tidsgränsen passerades redan runt år 2000. Jordens klimat kan betraktas som en PID-regulator, där I-delen är klart dominerande (överdämpat system) och D-delen närmast obefintlig. Din mening utgår från att P-delen skulle vara dominerande.

I alla reglersystem finns det en inneboende tröghet, som fördröjer hur det studerade stegsvaret (här temperaturen) reagerar på steget (här koldioxidökningen). I klimatets fall kommer temperaturen med flera decenniers fördröjning, mest beroende på mängden havsvatten som skall värmas upp, och mängden is som skall smältas. Vidare så har utsläppen sedan år 2000 ännu inte börjat märkas av, då det tar tid för systemet att reagera. Och utsläppen 1960-2000 har ännu inte fått full effekt.

ANNONS

Ett problem här är att 1.5(2)-gradersmålet inte är något framräknat eller simulerat troligt utfall. Det är bara ett politiskt 'hitte-på', som låter bra, som antogs i Cancun 2010, och som begränsar sig till detta seklet (2010-2100).

https://www.hallbarhet.lu.se/sites/hallbarhet.lu.se/files/mr_tvagradersmalet.pdf

Det används av politikerna för att slippa fatta obekväma beslut, för att köpa sig tid, och inte behöva agera förrän gränsen är passerad. Om den globala temperaturökningen till år 2100 kan begränsas till under +3 grader C, så har mänskligheten lyckats med en enorm bedrift, med dagens utveckling taget i beaktande.

5. "Vätgas är enda sättet att på bästa miljömässiga sätt lagra stora mängder ren energi".

Vätgas är en förhoppning, dito fusionsenergin, fast med större odds att bli användbart inom rimlig tid. Läs Christoph Seidlers artikel 'Treibstoff aus Luft' i 'Der Spiegel Nr 2/7.1.2023'. Där räknar han upp ett antal olösta begränsande faktorer för storskalig produktion av vätgas, efter intervjuer med ledande forskare i Tyskland, Schweiz, Belgien.

Bernt-Åke Bengtsson

LÄS MER:Vad kan vi göra för klimatet?

ANNONS