M och C menar på att andra kommuner lyckats bygga liknande badhus för den summan, vilket är en referens till en upphandling som gjordes 2018, skriver insändarskribenterna.
M och C menar på att andra kommuner lyckats bygga liknande badhus för den summan, vilket är en referens till en upphandling som gjordes 2018, skriver insändarskribenterna. Bild: Markus Schreiber

Med M och C:s budget blir ett badhus inte verklighet – det blir ett tält

Vi i Framtid Falkenberg har lyssnat på invånarna i Falkenbergs kommun och kultur-, fritid- och teknikförvaltningens bedömning av kostnaderna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Moderaterna och Centerpartiet med Sandra Johansson i spetsen som säger sig komma från byggbranschen och ”vet precis hur hela den sektorn fungerar” har kapat kostnaderna för ett nytt badhus med 135 miljoner kronor, med en total budget på 295 miljoner kronor för ett nytt badhus.

Att byggherrar anpassar sig efter storleken på en budget råder det ingen tvekan om, frågan är hur de anpassar sig efter de kraftiga prisökningarna inom byggsektorn och den höga inflationen som råder på grund av kriget i Ukraina. M och C menar på att andra kommuner lyckats bygga liknande badhus för den summan, vilket är en referens till en upphandling som gjordes 2018. Det är sex år sedan. Bara sedan december 2020 fram till 2022 steg byggnadsprisindex kraftigt, med 25 procent. Vi må vara i en lågkonjunktur nu, men det är helt osannolikt att priserna faller tillbaka med mer än 20% fram till 2028 när badhuset ska stå färdigt enligt deras budgetförslag.

ANNONS

Eftersom man valt att inte lita på tjänstepersonernas bedömning (452 miljoner med en osäkerhetsfaktor på 20 procent upp eller ner) av kostnaderna för badhuset är det anmärkningsvärt att man inte dragit ner kostnaderna på övriga byggprojekt med lika stor del. M och C pratar i sin budget om tillitsbaserat ledarskap, men ödmjukhet och tillit inför tjänstepersonernas professionella bedömning rymdes inte i frågan om badhuset.

Vi i Framtid Falkenberg har lyssnat på invånarna i Falkenbergs kommun och kultur- fritid- och teknikförvaltningens bedömning av kostnaderna. I vårt förslag har vi lagt 430 miljoner kronor för ett riktigt badhus med en 50-meters bassäng. Med M och C:s budgetförslag blir ett nytt badhus inte verklighet, det blir ett tält.

Per Svensson (S)

Miranda Bodiroza (S)

Susan Pettersson (KD)

Petra Hygrell (L)

Markus Jöngren (MP)

Anita Gidén (V)

ANNONS