Vi hoppas naturligtvis att upphandling och reparationer kan ske så snabbt som möjligt, skriver insändarskribenten.
Vi hoppas naturligtvis att upphandling och reparationer kan ske så snabbt som möjligt, skriver insändarskribenten.

Lyckorus i Veddige

Tack alla som aktivt stöttat oss i kampen för simhallens bevarande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVeddige|
|

Vi vill rikta ett stort tack till alla er politiker och tjänstemän inom Varbergs kommun. Tacket riktar sig naturligtvis framför allt till er som vet med er att ni aktivt stöttat oss i kampen för simhallens bevarande och det är ni många som har gjort. Beslutet ger en tydlig signal till oss på landsbygden, om att ni önskar att hela kommunen ska leva och att såväl serviceorter, som mindre orter, är värda att stödja och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Jag vill naturligtvis även tacka alla människor i Veddige och Varberg med omnejd (t o m i Ängelholm), som varit så oerhört uppmuntrande och en starkt bidragande orsak till att utfallet blev så positivt.

ANNONS

Till sist vill jag passa på att tacka HN och inte minst insändarredaktionen. Utan er hade det varit väldigt svårt att nå ut till alla människor, i denna för bygden så angelägna fråga.

Som vi kunde utläsa i bland annat HN:s artiklar, siktar man på att kunna återinviga simhallen under hösten 2023. Vi hoppas naturligtvis att upphandling och reparationer kan ske så snabbt som möjligt, så att invigningen kan tidigareläggas något, men viktigast av allt är ändå att reparationerna håller så hög kvalitet att det innebär ett lyft för hela anläggningen. Viktigt också att ni satsar på att marknadsföra Veddige simhall som den lugna, mysiga och trevliga anläggningen till nytta och glädje för både kropp och själ.

PS: Nu kan vi bara hoppas att även förstudien angående ”gång- och cykelväg” till Väröbacka, får samma positiva handläggning/politiska stöd, så att invigningen kan ske i god tid innan järnvägsstationen i Väröbacka tas i bruk.

Sten Unosson

ANNONS