Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) (mitten), utbildningsminister Mats Persson (L) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade nyheter från vårändringsbudgeten på en presskonferens 10 april.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) (mitten), utbildningsminister Mats Persson (L) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade nyheter från vårändringsbudgeten på en presskonferens 10 april. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Liberala segrar i vårändringsbudgeten

Vi tar ansvar för att bekämpa inflationen och stötta ekonomin, samtidigt som vi investerar i Sveriges välfärd och trygghet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

I veckan presenterades vårändringsbudgeten för 2024. I budgeten återfinns flera liberala segrar, framför allt 500 miljoner extra till skolan, sex miljarder till regionerna och krafttag mot gängkriminaliteten.

I tuffa ekonomiska tider har kommunerna tufft med finanserna och riskerar att behöva minska personaltätheten. För att alla lärare ska kunna fortsätta undervisa Sveriges elever har Liberalerna presenterat en satsning på skolan, som omfattar 500 miljoner kronor. Sex miljarder extra tillförs också regionerna. Viktiga pengar för att täcka tillfälliga underskott till följd av en hög inflation och kostnadsökningar. Detta innebär att region Halland tilldelas nästan 200 miljoner kronor.

De strukturella problemen på arbetsmarknaden måste åtgärdas. Det handlar inte minst om ökade krav i integrationspolitiken för att förstärka drivkrafterna till arbete och självförsörjning. Det handlar även om att möta det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Därför har vi sett till att satsa ytterligare 110 miljoner på yrkesutbildning, där kompetensbehoven ska styra vilka yrkesutbildningar som satsningen omfattar.

ANNONS

Liberalerna har också sett till att arbetsmiljöverket får mer resurser i arbetet mot gängens människoexploatering på arbetsmarknaden. Det slår mot gängens ekonomi och arbetsmarknaden tryggare. Efter krav från Liberalerna ges även Bris mer pengar för att kunna erbjuda stöd dygnet runt.

Vi tar ansvar för att bekämpa inflationen och stötta ekonomin, samtidigt som vi investerar i Sveriges välfärd och trygghet. Det är så vi lägger grunden för återhämtning, samtidigt som vi stärker hushållens köpkraft, arbetslinjen och tillväxten. Det är konkreta förslag som verkligen gör skillnad för dem som är i störst behov av stöd just nu.

Cecilia Rönn (L)

riksdagsledamot Halland och ekonomiskpolitisk talesperson

Ann Molander (L)

gruppledare region Halland

Tobias Carlsson (L)

gruppledare Varberg

Petra Hygrell (L)

gruppledare Falkenberg

ANNONS