Lätt att dra fel slutsats med fel faktaunderlag

En marginell skillnad om man tittar på genomsnittspriset för måndagen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Fjärrvärmepriserna rusar – nu vet vi varför”

Per Eriksson skriver i sin insändare att vi nu vet att fjärrvärmepriserna stiger för att Danmark och Tyskland har köpt mycket pellets och flis. Att dessa inköp nu ska ersätta just rysk gas är dock en sanning med stor modifikation. 2019, innan pandemi och Ukrainakrig, så använde Tyskland 61 TWh gaskraft i sin elproduktion under jan-sep. I år har de använt 72 TWh under ungefär samma period. Vad gäller biomassa i elproduktionen så användes 2019 31 TWh och i år 29 TWh hittills. Tyskland har alltså i år under årets första nio månader använt betydligt mer gaskraft än för fyra år sedan och något mindre biomassa i elproduktionen. Danmark har använt 0,5 TWh mindre gaskraft i år och 0,5 TWh mer biomassa i elproduktionen jämfört med 2019. Marginella skillnader.

ANNONS

Det viktiga i sammanhanget är att gasen under första halvåret i år varit 2-5 gånger så dyr som för fyra år sedan. Och kolet har också varit betydligt dyrare i år, ca 50-100% högre pris än 2019 vilket bidragit till att den tyska kolkraften jan-sep i år producerat drygt 40 TWh mindre än för fyra år sedan.

Vad gäller de 24 kommuner som påstås inte kunna tacka ja på grund av oro för eltillgång så gäller det inte vår svenska elproduktion som fortfarande har en mycket större produktion än användning. Att det finns problem med eltillgången på vissa ställen beror på flaskhalsar i elnätet.

Slutligen gör Eriksson sin vana trogen en så kallad cherrypicking när elpriset i SE4 jämförs med SE3 under någon enstaka timme måndag 11/9 och menar att det skiljer med faktor 10. Tittar vi på hela måndagen så blev genomsnittspriset i SE4 105 öre och i SE3 90 öre. Alltså en marginell skillnad.

Eriksson drar stora växlar på något som vid närmare granskning inte riktigt håller. Tyskland har alltså inte minskat gaskraften och inte ökat biomassakraften under årets första nio månader jämfört med 2019. Skillnaden i elpris mellan SE4 och SE3 är inte tio gånger utan snarare marginell om man ser till alla dygnets timmar måndag vecka 37. Rätt fakta kan ge riktiga slutsatser!

ANNONS

Glenn Wahle

ANNONS