HN har tagit upp på ett förtjänstfull sätt om expansionen av knarket i staden. Det är ett varningens tecken. Det är lättare att begränsa partyknarkandet i en liten stad där många känner flera, skriver insändarskribenten.
HN har tagit upp på ett förtjänstfull sätt om expansionen av knarket i staden. Det är ett varningens tecken. Det är lättare att begränsa partyknarkandet i en liten stad där många känner flera, skriver insändarskribenten.

Låt Falkenberg vara en liten stad med en liten stads fördelar

Låt andra städer växa om de vill och ta sina problem där.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Apropå

artikeln ”Kommunen växer med rekordfart”.

Är detta kommunchefernas ”våta” drömmar? Eller finns det andra alternativ. Vad innebär det?

Önskan är nog att expansionen sker i tätorten och så nära havet som möjligt. Jag hoppas inte att det blir ett nytt Falkagård eller Sloalyckan, med tillhörande sociala problem. Jag tror Inte heller att expansionen sker i inlandet. Oavsett var ökar trafiken. Det behöver byggas tillfarter, nya vägar och broar. Tar längre tid till jobbet. Och bussar som går tomma till stan.

Risk är att det blir villor på åkermark och därmed mindre mark för livsmedelskonsumtion vilket jag tycker vi skall slå vakt om, se exemplet ”den Goda jorden”. Mindre möjligheter att cykla till våra begivenheter som t ex tennis, fika och centrumaffärer när staden blir större.

ANNONS

Nej! Falkenberg är en liten stad med en liten stads fördelar. Låt andra städer växa om de vill och ta sina problem där. HN har tagit upp på ett förtjänstfull sätt om expansionen av knarket i staden. Det är ett varningens tecken. Det är lättare att begränsa partyknarkandet i en liten stad där många känner flera.

Företag skall satsa på sina varumärken och på sådant sätt få fler kunder. Det finns mycket att göra där.

Föreningar kan med hjälp av sina medlemmar ta upp sådana ämnen som solenergi, klimatfrågan, stötta polisen och att få bort partyknarket m m. Där folk känner sig hemma dit kommer man gärna tillbaka. Tänk till och titta lite från ”oben”. Sverige och Falkenberg är inte längre som förr i tiden.

Bengt Åke Salsgård

ANNONS