Kravet på statistik över hudfärg kan bli ett självspelande piano, vi vet inte vart det det tar vägen, skriver insändarskribenten.
Kravet på statistik över hudfärg kan bli ett självspelande piano, vi vet inte vart det det tar vägen, skriver insändarskribenten. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Kravet på statistik över hudfärg kan bli ett självspelande piano

Vi vet inte vart det tar vägen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Obehagligt krav om statistik över hudfärg”

Tre fackförbund kräver att staten skall föra statistik kopplat till hudfärg. Man menar att Sverige går åt fel håll. Sverige bör samla in statistik för att synliggöra och åtgärda strukturell rasism och diskriminering. Man kallar det för jämlikhetsdata.

SD uttrycker i sitt principprogram 2023 att ” kollektiva egenskaper som hudfärg och etnicitet är irrelevant”. I nästa andetag skriver SD ” miljön har visserligen stor betydelse för individen, men samspelar med det biologiska arvet (tidigare version av detta program benämnt med termen nedärvd essens) och den fria viljan.” SD:s främsta styrmedel är enligt principprogramet nationalism alltså ett folk en nation eller uttryckt som blod och jord.

ANNONS

Begreppet nedärvd essens kommer tillbaka här. Det har varit borttaget några år. Essens betyder innersta väsen eller innersta natur. Ett obehagligt begrepp och SD står för det. Ett hokus pokus-begrepp.

Kravet på statistik över hudfärg kan bli ett självspelande piano, vi vet inte vart det det tar vägen.

Marianne Johansson

Varberg

LÄS MER:Obehagligt krav om statistik över hudfärg

ANNONS