Sverige behöver premiera arbete och göra det lättare och billigare att anställa, skriver Henrik Oretorp (C) och Mari-Louise Wernersson (C).
Sverige behöver premiera arbete och göra det lättare och billigare att anställa, skriver Henrik Oretorp (C) och Mari-Louise Wernersson (C).

Kompetens viktigare än mer pengar!

Många företag är beroende av arbetskraftsinvandringen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Under alla tider har kommuner och regioner efterfrågat mer pengar från staten för att fullgöra sina åtaganden och göra det ännu bättre. Nu har man nått en gräns där det inte räcker med mer pengar. Det råder en stor kompetensbrist både inom kommun och region men också i näringslivet i stort. Det behövs i högre grad mer kompetent arbetskraft än mer pengar. Det räcker nämligen inte med pengar om det inte finns folk till att utföra jobbet.

Då slår den konservativa regeringen klubban i bordet och vill dels kompetensutvisa människor från arbete och trygghet i Sverige, dels göra det svårt och ibland omöjligt för näringslivet att ta in arbetskraft från andra länder. Detta kommer slå hårt både mot den offentliga sektorn och mot näringslivet i stort. Svenskt näringsliv skriver själva att arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för företag inom hela näringslivet. Om man inte hittar den rätta kompetensen i Sverige, så ska man kunna söka den utanför landets gränser säger Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning för Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Många företag är beroende av arbetskraftsinvandringen. Konkurrensen om arbetskraft mellan vissa länder är hög. En negativ konsekvens av kompetensutvisningarna är också att Sverige har kommit att uppfattas som ett mindre attraktivt land att arbeta i. För Centerpartiets del handlar det om att se de stora behov vi har av arbetskraft. Sverige behöver premiera arbete och göra det lättare och billigare att anställa.

Centerpartiet driver på för fler utbildningar i yrkeshögskolor men också för folkhögskolorna som utgör en viktig del i att människor kommer i utbildning och arbete. Men även här minskar den konservativa regeringen platserna till folkhögskolorna vilket leder till minskad kompetens i arbetslivet. Något som vi tvärtom måste kraftsamla för att lösa.

Henrik Oretorp (C)

distriksordförande, Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson (C)

v distrikstordförande, Centerpartiet Halland

ANNONS