Det är positivt att EU fortsätter på den inslagna vägen med utsläppshandelssystem för industrier och utvidgar det till att även omfatta vägtransporter, skriver debattörerna.
Det är positivt att EU fortsätter på den inslagna vägen med utsläppshandelssystem för industrier och utvidgar det till att även omfatta vägtransporter, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Klimatet tjänar på ett rikt EU!

Politiken kan inte bara utformas efter stora företag, utan även små företag med stora ambitioner måste ges chansen att lyckas, skriver Marie Axtelius och Jennie Albinsson från Företagarna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Den 9 juni är det val som kommer att avgöra Europas framtida riktning. Företagarna är tydliga vad vi vill se: frihandel, öppenhet och marknadsekonomi, det vill säga det framgångsrecept som byggde Europa starkt. Bara så får vi en växande ekonomi, med fler företag, nya gröna innovationer och ett samhälle som har råd att investera i minskade utsläpp.

Företagarna står bakom att EU behöver en gemensam klimatpolitik, men vi vill att målen ska uppnås så kostnadseffektivt som möjligt. Det vi ser nu är ett EU som väljer att följa den internationella trenden, med protektionism och överdrivna subventioner, för att lösa klimatutmaningarna. Det kommer på sikt skada både företag och klimatet.

ANNONS

För ett växande och på sikt, klimatneutralt Europa, föreslår vi följande riktning för nästkommande mandatperiod:

1. Värna om teknikneutralitet och skrota subventionerna.

EU måste sluta med att favorisera olika tekniker genom orimliga subventioner, och i skapa en likvärdig spelplan för företag att verka på. Kriteriet ska vara målet om minskade utsläpp, inte en viss teknik – så får vi ett välfungerande innovationsklimat för gröna industrier.

2. Bygg vidare på utsläppshandeln.

Det är positivt att EU fortsätter på den inslagna vägen med utsläppshandelssystem för industrier och utvidgar det till att även omfatta vägtransporter. Samtidigt inkluderas sektorn även i EU:s system för nationell utsläppsreducering, Effort Sharing Regulation (ESR), vilket förtar hela poängen med ett utsläppshandelssystem? Om man menar allvar med att klimat- problemen är globala, måste utsläppsminskningar ske där det är mest kostnads effektivt, oavsett geografisk plats.

3. Klimatpolitiken måste fungera även för mindre företag.

Nästan 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete, men många upplever att för att kunna genomföra åtgärderna krävs ekonomiska resurser, expertis och tid. Samtidigt ökar både administrationen och kostnader av EU:s gröna initiativ.

Politiken kan inte bara utformas efter stora företag, utan även små företag med stora ambitioner måste ges chansen att lyckas.

ANNONS

Från företagarna har vi ett tydligt besked: Marknaden och företagen måste värnas om klimatpolitiken ska lyckas. Utan dem blir EU bara ett klimatneutralt fattighus.

Marie Axtelius

Företagarna Regionchef Halland

Jennie Albinsson

Företagarna Expert på miljö o klimat

ANNONS