Moderaterna går till val på att EU fullt ut, och undantagslöst, ska sluta diskriminera kärnkraften, skriver Jörgen Warborn (M).
Moderaterna går till val på att EU fullt ut, och undantagslöst, ska sluta diskriminera kärnkraften, skriver Jörgen Warborn (M). Bild: Johan Nilsson/TT

Kan väljarna lita på S besked om kärnkraftsfrågan i EU?

Som vi sett har Socialdemokraterna i Europaparlamentet de gångna åren aktivt motarbetat kärnkraften, skriver Jörgen Warborn (M).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Moderaterna går till val på att EU fullt ut, och undantagslöst, ska sluta diskriminera kärnkraften. Nu säger Socialdemokraterna, och deras halländska kandidat Adnan Dibrani, att de ger oss stöd i denna uppfattning. Men kan man lita på det? Eller vill de bara få bort konfliktytan i EU-valrörelsen i rädsla för den kärnkraftspositiva opinionen?

Den gångna mandatperioden i Europaparlamentet har Moderaterna fått på plats flera viktiga ändringar av EU:s lagstiftning för att göra den mer kärnkraftsvänlig. Det har exempelvis handlat om att ge kärnkraftsinvesteringar bättre förutsättningar på finansmarknaden och om att intäkterna från EU:s handel med utsläppsrätter ska kunna användas till att bygga ut kärnkraften.

ANNONS

Socialdemokraterna har under mandatperioden undantagslöst motarbetat oss. Som tur är för Sverige och Europa är det strider som Moderaterna vunnit. Men EU behöver nu ta nästa steg. Fortfarande är det så att de förnybara energislagen har en betydligt fördelaktigare ställning i EU-regelverken än vad kärnkraften har.

Moderaterna har därför arbetat fram en reformagenda. Åtgärder vi tror behövs för att för att långsiktigt skapa rätt förutsättningar för europeisk kärnkraft. Vi föreslår följande:

För det första att EU:s klimatfonder ska kunna ge stöd till kärnkraften. EU har genom flera olika klimatfonder mobiliserat enorma summor pengar för att ge stöd till medlemsländerna i arbetet med att nå klimatmålen. Självklart borde dessa fonder kunna användas till kärnkraften på samma villkor som de idag används till det förnybara.

För det andra att EU tar bort klassningen av kärnkraften som en övergångsteknologi, vilket bland annat skulle förbättra möjligheten att mobilisera medel från Europeiska investeringsbanken.

För det tredje att EU tar fram en strategi för så kallade små modulära reaktorer. En typ av kärnkraft som har stor potential att även på kort sikt att bidra till utfasning av det fossila. Strategin bör syfta till gemensamma åtgärder för att förbättra möjligheten att snabbt få på plats den här typen av reaktorer, bland annat genom EU-standarder för reaktortypsprövning.

ANNONS

För det fjärde att ersätta EU:s förnybarhetsmål med ett mål som också inkluderar kärnkraften. EU bör sträva efter att hela unionen fasar ut den fossila energin, men unionen bör inte lägga någon värdering i vilken av de olika fossilfria energislagen som används för att uppnå detta.

Socialdemokraterna och Adnan Dibrani anger nu i SVT:s valkompass att de delar uppfattningen att EU ska underlätta för kärnkraften. Det är bra. Det som oroar, och som gör att det är svårt för väljarna att ta Dibranis besked på allvar, är hur han och Socialdemokraterna hittills agerat i faktiskt handling.

När riksdagen fattade beslut om att avveckla reaktor 1 och 2 vid Ringhals, blev utfallet 173-174. Dibranis röst avgjorde utfallet. Och som vi sett har Socialdemokraterna i Europaparlamentet de gånga åren aktivt motarbetat kärnkraften.

Jag välkomnar självklart Socialdemokraternas nya besked. Om vi kan uppnå en blocköverskridande enighet i den här viktiga frågan vore det en styrka, både för Sverige och för Europa. Men om det socialdemokratiska beskedet ska bära trovärdighetens prägel behöver det också kombineras med en självkritik avseende hur partiet agerat hittills. I annat fall är det bara varmluft i en valrörelse.

Jörgen Warborn (M)

europaparlamentariker

ANNONS