Jag tror fortfarande inte på att tysta fordon är ett dugg farligare än ljudliga i betydelsen att det sker fler olyckor med dem, skriver insändarskribenten.
Jag tror fortfarande inte på att tysta fordon är ett dugg farligare än ljudliga i betydelsen att det sker fler olyckor med dem, skriver insändarskribenten. Bild: Pontus Lundahl/TT

Jag tror fortfarande inte på att tysta fordon är ett dugg farligare än ljudliga

Även jag som lätt lomhörd cyklist överraskas av tysta bilar, men det som är farligt är när omkörningsmarginalen är för liten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

till Anderssonskan

Även du missar min poäng: att tysta fordon inte är farligare. EU-förordningen är kanske bra, men för några så är alla fordon dödstysta, nämligen de döva. Om tystnaden vore farlig så skulle inte döva kunna vistas i det offentliga rummet utan att riskera liv och lem. Så är naturligtvis inte fallet, och anpassningen sker av nöden från de dövas sida eftersom något annat är omöjligt. Ditt påpekande om ljud vid backning är inte helt relevant eftersom lagen finns för att manövern innebär svårigheter för föraren att se allt bakom bilen. Därför tutar större fordon automatiskt vid backning även om deras motorer hörs väl.

ANNONS

Man funderar på varför du menar att tysta fordon är farligare. Hur ofta har du, på allvar, med hörselns hjälp undgått att bli påkörd? Har det inte mer handlat om att hörseln gett dig möjligheten att öka din upplevda trygghet genom att förflytta dig åt sidan, även om det egentligen inte hade behövts?

Många fotgängare går och drömmer och sneddar plötsligt över körbanan utan att se sig om, något som hade medfört dryga böter om det skett med bil. Och idag går många med hörlurar som stänger ute omgivningsljud. Sådant måste kompenseras för med ökad egen visuell uppsikt. Eget ansvar alltså. Att som fordonsförare signalera ska ske för att förebygga eller avvärja fara, fritt citerat ur Trafikförordningen. Det får alltså inte göras slentrianmässigt vid varje passage.

Jag tror fortfarande inte på att tysta fordon är ett dugg farligare än ljudliga i betydelsen att det sker fler olyckor med dem. På marginalen kan ljudsignal behöva ges lite oftare, säkerhetsmarginalen vid passage ökas och hastighetsbegränsning efterlevas. I övrigt ligger ansvaret för anpassning och skärpt uppmärksamhet hos oss oskyddade medtrafikanter. Även jag som lätt lomhörd cyklist överraskas av tysta bilar, men det som är farligt är när omkörningsmarginalen är för liten. Inte överraskningen.

ANNONS

Lars

LÄS MER:Det går att göra tysta fordon bättre för hörselskadade

ANNONS