Vad kommer att hända med området vid Glommens hamn om det inte säljs till ett företag med investeringsmöjligheter?, frågar sig insändarskribenten.
Vad kommer att hända med området vid Glommens hamn om det inte säljs till ett företag med investeringsmöjligheter?, frågar sig insändarskribenten. Bild: Alma Tallborn

Investering gynnar utveckling av Glommens hamn

Hoppas vi inte missar chansen till en fin utveckling av området vid Glommens hamn.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Svar

på: ”Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen” (18/07/2022).

Vad kommer att hända med området vid Glommens hamn om det inte säljs till ett företag med investeringsmöjligheter? Kommer det att bli någon utveckling alls? Fiskerinäringen ska kunna fortsätta som tidigare, vilket är en viktig utgångspunkt och något som alla är överens om. Tycker att det är intressant att Anders Claesson oroar sig över lönsamheten för ett hotell och om gästerna skulle kunna störas av buller och lukt. Omtänksamt, men knappast ett bekymmer för oss Glommabor. Den risken ligger väl närmast hos investeraren.

Hoppas vi inte missar chansen till en fin utveckling av området vid Glommens hamn, där både fiskerinäringen och andra intressen kan finnas tillsammans.

ANNONS

Nytänkande

LÄS MER:Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen

ANNONS