I dag är genomsnittsåldern för när personer får rösta för första gången i praktiken drygt 20 år eftersom vi bara har val vart fjärde år, skriver insändarskribenten.
I dag är genomsnittsåldern för när personer får rösta för första gången i praktiken drygt 20 år eftersom vi bara har val vart fjärde år, skriver insändarskribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Inför rösträtt från 16 års ålder

Det är inte förvånande att ungas intresse för politik och tilltron till demokratin minskar när de år efter år stängs ute från att delta i beslut som rör dem.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Enligt Ungdomsbarometern 2024 minskar det politiska engagemanget samtidigt som andelen som anser att de har små eller inga möjligheter att påverka samhället ökar. Fler än hälften 56 procent tror inte att politiken kan lösa samhällsproblemen och tron på demokratin minskar. Ungdomsbarometerns rapport 2024 visar att andelen unga som är intresserade av politik har minskat de senaste fem åren, från 50 till 38 procent 2023. Tendensen är mycket oroande, ja alarmerande

Sverige har sedan 1921 sänkt rösträttsåldern vid fyra tillfällen. Nu är det snart 50 år sedan, trots att flera statliga utredningar har föreslagit en sänkt rösträttsålder. Det är inte förvånande att ungas intresse för politik och tilltron till demokratin minskar när de år efter år stängs ute från att delta i beslut som rör dem. Varför bry sig när man ändå inte får rösta?! 16-åringar är straffmyndiga, omfattas av totalförsvarsplikten och de som jobbar eller startar företag måste betala skatt.

ANNONS

I dag är genomsnittsåldern för när personer får rösta för första gången i praktiken drygt 20 år eftersom vi bara har val vart fjärde år. Idag fattar politiker beslut som rör barnen och ungdomarnas framtid i Sverige och i EU. De är inte delaktiga i valet och saknar möjlighet att påverka politiken men får ta konsekvenserna av de beslut politikerna fattar och som och som kommer påverka barnens och ungdomarnas framtid. Några exempel bostäder, skolan, arbetslivet, brottsligheten, kultur och fritid, miljön och den globala uppvärmningen som påverkar klimatet med våldsamma skyfall, stormar och skogsbränder, kärnkraften och lagringen av det radioaktiva avfallet som är livsfarligt för allt levande i tusentals år. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ”Barnkonventionen” som är svensk lag har ”Alla barn rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna skall lyssna. Idag är barnen/ungdomarna inte delaktiga i den demokratiska processen, vilket strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. ”Att ha inflytande över sitt eget liv är en mänsklig rättighet.”

Per Sjövall

ordf. Rädda barnens lokalförening i Falkenberg.

ANNONS