Hur finansieras VA-investeringar?

Hur mycket får abonnenterna betala?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Vivab håller på med omfattande vatten- och avloppsinvesteringar i centrala Varberg. Bakgrunden är som redovisats omläggningar av ledningssystemet som följd av järnvägstunneln och för kommande byggnation i Västerport.

Det skulle för oss VA-abonnenter vara av värde att få veta omfattningen av dessa investeringar från 2015 och framåt och hur dessa investeringar skall finansieras: tunnelprojektets andel, exploateringskostnad för bl a Västerport samt hur mycket som påförs VA-abonnenterna genom höjda avgifter. En första sådan avgiftshöjning har skett i 2019 års budget.

Då vi är flera VA-abonnenter som vill ha svar på dessa uppgifter ber vi därför om ett svar i denna tidning.

ANNONS

VA-abonnenter i Vivab

ANNONS