Lekplats. Laxen har lekt i Hertingforsen och där finns nu 13-14 000 naturproducerade laxyngel,
Lekplats. Laxen har lekt i Hertingforsen och där finns nu 13-14 000 naturproducerade laxyngel,

Hertingprojektet – ett lyft för Ätrans unika laxbestånd

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Hertingprojektet har positiva effekter för ekonomi, ekologi och fiskbestånden i Ätran. Som bekant revs kraftverksdammen 2013 och Kungen invigde forsen 1 april 2014. Några av projektets positiva effekter för friluftsliv, rekreation, naturvård och laxfiske är:

Närboende och turister har nu Hertingforsen, Tullbroforsen och Garvareforsen som en tillgång för rekreation och guidade promenader (sök guidning på visitfalkenberg.se)

Forsande miljöer har under 1900-talet försvunnit i Halland och därför är nyöppnade forsar ovärderliga som uppväxtområden för vårt landskapsdjur laxen.

Laxen har lekt i Hertingforsen och där finns nu 13-14000 naturproducerade laxyngel, vilket ger ett mycket värdefullt tillskott till Ätrans genuina laxstam. Av dessa laxyngel bedöms (av elfiskarna) cirka 1000 nya Ätranlaxar årligen återkomma från havet till Hertingforsen för att leka. Laxarna kommer att vänta nedanför laxbron, och de som inte fångas kommer att påbörja leken i slutet av oktober i den nya forsen.

ANNONS

Under tio år före Hertingprojektet 2004-2013 registrerades ca 1500-2600 uppvandrande laxar i fiskräknaren vid laxtrappan och alla laxar vandrade upp via trappan.

Under 2014 och 2015 registrerades cirka 3500 respektive 4400 uppvandrande laxar vid den nya laxräknaren där en del laxar hoppar förbi över ledarmarna. Sedan Hertingforsen öppnades har det alltså vandrat cirka 1500 till 2000 fler leklaxar i Ätran vid fiskeplatserna i Falkenberg!

Laxräkningen vid Nydala i Högvadsån visar att fem år före Hertingprojektet lyftes mellan 223-601 leklaxar per år medan 2014 och 2015 lyftes 760 och 806 laxar vilket ger ett förbättrat lekresultat och en ökning av laxbeståndet.

Hittills (2016-05-12) har 66 laxar lyfts vid Nydala vilket är det bästa resultatet vid denna tidpunkt sedan räkningarna påbörjades 1954!

Överlevnaden av utvandrande smolt och besor har kraftigt förbättrats.

Ovanstående fakta ger ett kraftigt förbättrat underlag för ett givande laxfiske i Ätran för Stadens laxfiske, för laxfisket på Ätrans nedre fiskevårdsområdes vatten upp till Vessigebro samt för Högvadsåns nedre fiskevårdsområde på laxfiskesträckorna i Högvadsån vid Nydala, Kogstorp och Ullared.

Hertingprojektet har även en avgörande betydelse för livskraftiga populationer av ål, havsnejonöga, flodnejonöga och färna i Ätran.

ANNONS

Ätran är västkustens och Sveriges förnämsta laxvatten för naturproducerad atlantlax och det är viktigt att alla samverkar så att vi kan behålla denna goda status! Vi skall vara stolta över vår unika laxstam i Ätran!

Ingemar Alenäs

Ekologikonsult

ANNONS