Har vi likhet inför lagen?

Var tog rättssäkerheten vägen?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Allvarligt, varför ska vi ha en skollag, socialtjänstlagen, HSL- eller LSS-lag när ingen kan ställas till ansvar om man bryter mot den. Lagar är väl till för att följas och brott mot lagen ska kunna bestraffas. Var finns den brottsbekämpande myndigheten polisen att anmäla till, åklagare och domstol? Var är straffskalan för lagbrott mot medborgarna och vem för deras talan? Hur är det med rättssäkerheten eller döljs den i sekretess och bortförklaringar? Har vi likhet inför lagen eller att alla lagar har samma rättsliga status? Kan man hävda att det finns politiska möjligheter att strunta i lagen av ideologiska skäl eller ekonomiska skäl? Var tog då rättssäkerheten vägen? Lagstiftningen framstår då som meningslös och får ses som en rekommendation.

ANNONS

Nästa gång jag kör för fort med min bil som inte är besiktigad, skattad eller försäkrad. Min förklaring till polisen är att avgifterna tyvärr inte ingår i budgeten av inflations och effektiviserings skäl. Min bedömning är att effektiviseringen inte påverkar bilens funktion.

Dubbla straff?

ANNONS