Ett nytt träd kostar åtskilliga tusen och tar många år på sig att etablera sig, skriver insändarskribenten.
Ett nytt träd kostar åtskilliga tusen och tar många år på sig att etablera sig, skriver insändarskribenten. Bild: Jessica Gow / TT

Hållbar stadsmiljö tack vare våra gröna lungor

Det tar inte många minuter att såga ned ett träd som tagit åtskilliga decennier på sig att växa upp.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Gröna lungor är inte allt”

Överallt kan man läsa om hur viktiga träden är i stadsmiljön och att desto äldre träden är desto större nytta gör de för klimatet. Många städer är noga med att enbart ta bort sjuka träd som sedan ersätts med plantering av nya, inte som här i Varberg där fullt friska träd och buskar sågas ner. Ett nytt träd kostar åtskilliga tusen och tar många år på sig att etablera sig … Det kan ansvarig inom Varbergs kommun tänka en extra gång på innan hen låter de anställda få gå loss med motorsågarna. Det tar inte många minuter att såga ned ett träd som tagit åtskilliga decennier på sig att växa upp. Det verkar råda kunskapsbrist om hur värdefulla träd och buskar är för oss människor och djur så läs därför till exempel om vad Örebro stad skriver, de som fick hållbarhetspriset 2023: ”Träd är viktiga för en hållbar stadsmiljö, genom att de bidrar med flera ekosystemtjänster och klimatanpassningar. De ger skugga på varma dagar, förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp luftföroreningar, fördröjer och minskar dagvatten. Träden skapar även förutsättningar för stor biologisk mångfald, för smådjur, insekter och fåglar.”

ANNONS

Fallrisken med träd får vi tyvärr leva med, men den är försvinnande liten och vi kan inte skövla bort fullt friska träd bara för att slippa vara ängsliga över det, då är miljön på riktigt hotad. Ta er gärna tid till en promenad längs med Trädlyckevägen eller vid Håstensskolan och titta med egna ögon på stubbarna – det är fullt friska träd som fällts eller gallrats alldeles för hårt. Nej, skicka ansvarig på kurs inom miljövård innan hen åsamkar ännu större skada!

Vi som tänker självständigt och många gånger

LÄS MER:Gröna lungor är inte allt

ANNONS