Att på detta sätt bidra till stora utsläpp av koldioxid som försämrar miljön och bidrar till växthuseffekten känns både otidsenligt och förkastligt, skriver insändarskribenten.
Att på detta sätt bidra till stora utsläpp av koldioxid som försämrar miljön och bidrar till växthuseffekten känns både otidsenligt och förkastligt, skriver insändarskribenten. Bild: Daniel Molund

Håll cruisingen på motorbanan vid årets Wheels & Wings

Vi tror många falkenbergare skulle uppskatta en sådan förändring.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Sedan 2013 anordnar Warbergs Automobile Club veteranbilsmöte i Falkenberg. Detta sker mitt i sommaren under semestertid och brukar generera många besökare och bilar. I juli 2022 var det 5 400 veteranbilar som långsamt körde runt i Falkenberg under flera timmar i flera dagar. Att på detta sätt bidra till stora utsläpp av koldioxid som försämrar miljön och bidrar till växthuseffekten känns både otidsenligt och förkastligt, med tanke på de kunskaper vi har i dag. Dessutom strider det mot kommunens övergripande mål om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt och hållbart samhälle helt i linje med FN:s miljömål i Agenda 2030.

ANNONS

Därför föreslår vi att evenemanget anordnas på ett annat sätt i år! En begränsad cruising kan genomföras på motorbanan, där det finns gott om plats för intresserad publik och därefter ställs bilarna ut på lämplig plats i centrum. Man flyttar då ut onödiga utsläpp av hälsofarliga ämnen i den täta folkrika stadsmiljön till motorbanans öppna glesa miljö och bilägarna ges tillfälle att visa upp sina fordon och besvara frågor från intresserade bilentusiaster. Vi tror att många falkenbergare skulle uppskatta en sådan förändring.

Styrelsen Naturskyddsföreningen i Falkenberg

ANNONS