Hyresintäkterna är ett kommunalt bostadsbolags enda löpande intäkt, skriver insändarförfattarna.
Hyresintäkterna är ett kommunalt bostadsbolags enda löpande intäkt, skriver insändarförfattarna. Bild: Annika Karlbom

Frysa hyrorna – feltänkt av 24:7

På kort sikt kan detta självklart låta attraktivt för hyresgästerna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Apropå

”Varbergs Bostad avbryter hyresförhandlingarna”

Så fort nyheten om att hyrorna för 2023 hos Varbergs Bostad hamnat hos Hyresmarknadskommitten fått offentlighet skickar 24:7 in en populistisk motion om att hyrorna för VBAB ska ”frysas” under 2023.

På kort sikt kan detta självklart låta attraktivt för de befintliga hyresgästerna hos VBAB, men nyckelordet är just ”på kort sikt”. Uteblivna intäkter för hyrorna drabbar inte bara bolagets resultat för 2023 utan för all framtid så länge hyrorna höjs med en viss procent varje år. Detta eftersom hyresförhandlingarna varje år i fortsättningen utgår från en lägre nivå.

Hyresintäkterna är ett kommunalt bostadsbolags enda löpande intäkt och det ska täcka både räntor och amorteringar på de lån vi tagit upp för bygga de hus vi har, skötsel och underhåll av våra fastigheter och nyproduktion. Har vi inte tillräckligt med intäkter blir effekten att det långsiktiga underhållet skjuts på framtiden och att vi inte har möjlighet att bygga nytt, och Varberg med omnejd behöver fler hyresrätter.

ANNONS

Hyresförhandlingarna i Allmännyttan görs alltid mellan respektive bolag och Hyresgästföreningen och normalfallet är ju att man hamnar någonstans mitt emellan respektive utgångsbud och så är båda parter klädsamt missnöjda med resultatet, men om man står för långt från varandra kan man hänskjuta beslutet till Hyresmarknadskommitten (en slags partssammansatt medlingsinstans) som kommer med ett beslut som då ska väga samman båda parternas intresse – och där är vi nu.

Vi i Centerpartiet förstår att det just nu är påfrestande för många med inflationen och det gäller både hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare men hyror ska inte sättas av kommunfullmäktige.

Stefan Stenberg (C)

Ordförande Varbergs bostad

Lena Språng (C)

Gruppledare

LÄS MER:Varbergs Bostad avbryter hyresförhandlingarna

ANNONS