Det är hög tid att nu äntligen bygga en skola som försörjer närområden med en grundskola på Skrea Lyckan, tycker skribenten.
Det är hög tid att nu äntligen bygga en skola som försörjer närområden med en grundskola på Skrea Lyckan, tycker skribenten. Bild: Fredrik Wirbing

Framtid Falkenberg måste tänka om gällande skola på Skrea Lyckan

Det hade kunnat bli en underbar plats för en skola som uppmuntrar barnen till utevistelse.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Många nya bostadsområden har vuxit fram i Södra Falkenberg och inflyttningen har varit enorm de senaste tio åren – framförallt barnfamiljer i fristående villor och radhus som uppförts exempelvis på Södra Mannaberg, Skrea stationssamhälle, delar av Ringsegård och Albertinas väg. Märkligt nog finns inte en enda kommunal förskola i Skrea, Ringsegård eller Brune Kulle-områdena? Barnomsorgen har helt räddats upp av andra alternativ som Montessori, Barnens bikupa samt Thorén Framtid under många år. Samtidigt som kommunen har medgivit explosionsartad bebyggelse här utan att investera en krona i utbyggd samhällsservice för barnen?

Det är hög tid att nu äntligen bygga en skola som försörjer närområden med en grundskola på Skrea Lyckan. Kommunen äger redan denna mark som i dagsläget inte används till något förutom möjligen djurbete några månader om året. Som kommunens väl införstådda tjänstemän konstaterat i sina utredningar är platsen optimal för ändamålet skola – dels ur infrastrukturperspektiv och tillgänglighet men även eftersom kommunen själva redan äger och därmed har rådighet över den. Inga skattepengar behöver därmed läggas på markinköp och man nyttjar den markreserv man redan har till ett samhällsnyttigt syfte med ett skriande behov av.

ANNONS

Kommunen planerar även för ett nytt bostadsområde på Skrea Lyckan med 100-tals nya bostäder i det direkta närområdet. Här kan kommunen få stora intäkter i markförsäljning som bör kunna användas för att delfinansiera den nya skolan och därmed reinvestera i samhällsservice till oss medborgare som valt att bosätta oss i området. Istället ska man bussa alla dessa barn till en ombyggd Hjortsbergsskola som i bästa fall kan bli en sminkad gris efter renovering/utbyggnad? Framförallt i jämförelse med den skol- och utemiljö som skulle kunna skapas vid Skrea Lyckans grönska och havsnära läge. Det hade kunnat bli en underbar plats för en skola som uppmuntrar barnen till utevistelse, frisk luft och med kort gång- eller cykelavstånd hemifrån.

Trött förälder i Skrea

LÄS MER:Framtid Falkenberg skrotar planer på ny skola vid Skrea Lyckan

ANNONS