Förståelse räcker inte

Det är viktigt att ta lärdom av föregående övertaganden.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Svar

på ”Vi kan förstå oron inför förändringar”

Tack för svaret. Att du har full förståelse över oron inför den här typen av förändringar är ju bra. Tyvärr räcker inte det. Det viktiga i sammanhanget är om man tagit lärdom av föregående övertaganden och säkerställer att det blir en väl fungerande organisation som dessa verksamheter skall ingå i.

Att kvaliten i till exempel Attendos före detta verksamhet försämrats kanske inte visar sig i just brukarundersökningar utan i det dagliga arbetet. Det finns väl rapporteringsverktyg, till exempel avvikelserapporter? Hur tas sådana upp för analys och eventuell åtgärd? Arbetas det aktivt med detta?

ANNONS

Viktigt med personal i hela kedjan som har förmågan att förstå det komplexa med brukarnas olika behov.

Mycket hänger på planeringen av de dagliga insatserna utifrån brukarnas beställningar och behov kring olika funktionsvariationer.

Att detta kommuniceras ut till berörda i god tid, på ett korrekt och mänskligt sätt är av allra största vikt.

Denna situation berör många, brukare, anhöriga och personal. Därför väljer jag att ta detta i HN.

Monica Johansson

ANNONS