Insändare: Förslaget om ”angiverilag” bryter mot barnkonventionen

”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet”

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Den föreslagna" Angiverilagstiftningen" är inhuman, drabbar barnen och strider mot FN: s konvention om barnets rättigheter, "Barnkonventionen" . Vi har svårt att se hur den föreslagna lagstiftningen går ihop med skolans värdegrund.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras

Artikel 3 : Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling .För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna skall lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Per Sjövall

Irhan Kasic

Aida El Sayyed

ANNONS

Rädda Barnens lokalförening i Falkenberg

ANNONS