Klitterbadet Kristineslätt
Klitterbadet Kristineslätt Bild: Håkan Johansson

Föreningar kommer att bjudas in till dialog om badhusets placering

Placering bredvid ishallen ett möjligt alternativ.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Svar

på ”Har fotbollsklubbarna i Falkenberg fått tycka om nya badhuset?”

Ja, det stämmer att vi planerar för Falkenbergs nya badhus. Det är korrekt att det är beslutat att Falkenbergs nya badhus ska placeras på arenaområdet, Kristineslätt. Det finns ännu inget beslut om exakt var inom området badhuset ska placeras, eftersom en utredning pågår för detta. Utredningen tar upp flera perspektiv och förutsättningar för att både badhuset och arenaområdet ska bli attraktiva platser för föreningsliv och besökare.

Som du skriver är en placering bredvid ishallen ett av flera möjliga alternativ, men inget som är beslutat. Det är vanligt att man ser över möjligheten att överföra energi från ishallar till simhallar/badhus, eftersom en ishall oftast skapar överskottsenergi. Om detta är gynnsamt beror på hur ishallen är konstruerad. Energifrågan är en av många delar som ingår i utredningen om var badhuset ska placeras.

ANNONS

I utredningen för placering av Falkenbergs nya badhus är det viktigt att väga in alla perspektiv. Som en viktig del av utredningen om badhusets placering på arenaområdet har vi haft möte med de föreningar som idag har sin verksamhet i området. De har blivit informerade om utredningen, och deras synpunkter har lyssnats in och tagits med som en del av utredningen.

När förutsättningarna kring den slutliga placeringen klargjorts kommer även övrigt föreningsliv och andra aktörer att bjudas in till dialog kring platsens utformning.

Christian Persson

exploateringsingenjör

Styrgruppen för utredning av badhusets placering

LÄS MER:Har fotbollsklubbarna i Falkenberg fått tycka om nya badhuset?

ANNONS