Fabos tre gula hyreshus i kvarteret Måsen har varit en följetong i HN i snart tre år, skriver debattören.
Fabos tre gula hyreshus i kvarteret Måsen har varit en följetong i HN i snart tre år, skriver debattören. Bild: Håkan Johansson

Fördröj inte renoveringen av kvarteret Måsen ytterligare

Genom att skydda, bevara och utveckla våra kulturarv och kulturmiljöer skapar och synliggör vi länkar till vårt förflutna, skriver Siv Qvarfordh, Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

Fabos tre gula hyreshus i kvarteret Måsen har varit en följetong i HN i snart tre år och under tiden har förfallet bara pågått. I september 2021 fattade kommunen beslut om att byggnaderna ej fick rivas utan skulle renoveras med hänsyn till deras tidstypiska arkitektur från 40- och 50-talen, vilket poängteras i Stadens yttre årsringar. I januari 2022 avslog Länsstyrelsen Fabos överklagande och fastställde därmed kommunens beslut.

Efter att hembygdsföreningen påmint i HN i september 2023 att det var hög tid att dra i gång renoveringen kom strax efter följande positiva svar från ordföranden Christina Johansson i Fabos styrelse i en insändare: ”Jag förstår att det finns ett stort intresse för vad som händer med kvarteret Måsen i Falkenberg. Fabos styrelse beslutade på ett styrelsemöte den 19 juni 2023 att fastigheten ska renoveras. Detta efter att ärendet varit uppe på kommunfullmäktige den 30 maj 2023 där beslutet blev att fastigheten ska stanna kvar i Fabos ägo och att den ska renoveras. Jag är väldigt glad över detta beslut att Fabo ska renovera fastigheten, vilket innebär ett tillskott med 28 nya lägenheter i ett väldigt fint och attraktivt område i centrala Falkenberg. En utredning pågår för att kunna utföra underlag för kommande upphandling av entreprenör som ska renovera fastigheten. Så även om det inte ser ut som att det händer något på kvarteret Måsen så pågår arbetet för fullt.”

ANNONS

Men nu är det alltså dags igen för ett nytt förseningsinlägg när det gäller den utdragna renoveringen av kv Måsen i Falkenberg, denna gång konstaterar revisorerna att ”en renovering av kvarteret Måsen skulle leda till ekonomisk skada för bolaget och i slutändan skada hyresgästerna samt att det finns lagkrav på att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt”.

Vad de tycks ha missat är kommunens kulturstrategi som beslutades i kommun-fullmäktige 2023-06-27 och som gäller samtliga nämnder och bolag. Där fastställs det att kultur är en del i den hållbara utvecklingen, övriga är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kulturarv kan vara materiella som till exempel byggnader. Genom att skydda, bevara och utveckla våra kulturarv och kulturmiljöer skapar och synliggör vi länkar till vårt förflutna. Det ger oss också en identitet, gör att vi bättre förstår vår historia och vår samtid samt säger något om hur vi ser på vår framtid.

Med dessa slutord hoppas jag verkligen att renoveringen av byggnaderna i kvarteret Måsen äntligen påbörjas. Det lär inte bli billigare genom att ytterligare fördröja den! Och kanske kan revisorerna istället i god tid uppmana Fabo att kontinuerligt underhålla sina byggnader så att vi slipper en upprepning av kv Måsens hantering!

Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening genom

ANNONS

Siv Qvarfordh

ordförande

ANNONS