Kommunen skulle kunna bygga nya lokaler som inte ligger i stadskärnan, tycker insändarskribenten.
Kommunen skulle kunna bygga nya lokaler som inte ligger i stadskärnan, tycker insändarskribenten. Bild: Rebecka Kvint

Flytta ut kommunhusen för mer plats i centrum

De kommunhus som är befintliga idag kunde göras om till hyresrätter.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

Kommunen skulle kunna bygga nya lokaler åt sig som inte ligger inne i stadskärnan. Visa sin kreativa sida.

Bygg gärna utåt industriområdena så det finns möjligheter med besöks/personal parkeringar.

Mycket personal arbetar ju inte inne i stadskärnan, de avslutar sitt arbete kanske redan en timme innan mötet börjar för att hinna hitta en parkering. Det här kostar mycket arbetstid/pengar.

De kommunhus som är befintliga idag kunde göras om till hyresrätter. För det är ju vackra hus två av dem. Kunde arbetsförmedlingen som tidigare satt i C-huset flytta från stadskärnan så kan även kommunen göra det. Underlättar för många, samt att trafiken lättar från stadskärnan.

ANNONS

Många av de som jobbar i kommunhusen bor ju inte inne i själva stan ändå så det blir en win-win.

Mindre avgaser, renare luft samt mindre frustration över parkeringsplatser.

Trött på trånga Varberg

ANNONS