Larry Söder (KD) anser att kraven för att få låna till bostäder är för höga.
Larry Söder (KD) anser att kraven för att få låna till bostäder är för höga. Bild: Martin Björklund

Finansinspektionen har blivit paranoid

Kraven för att få låna till bostäder är för höga

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Den senaste tiden har diskussionen kring kraven för att låna till bostäder varit ganska intensiva.

Mitt påstående om att vi har en problematik där vi sätter för höga krav på företag och enskilda att få låna till bostäder stämmer väl överens med utvecklingen på bostadsbyggande.

Allt färre bostäder färdigställs och allt svårare att sälja bostäder på den öppna marknaden.

I en situation där räntan är rekordlåg och utsikten för att den skulle drastiskt öka är väldigt låg, så borde vi kunna se över kreditrestriktionerna och kraven för att få låna bör ses över i syfte att fler ska kunna låna med rimliga kreditkrav. Över tid så ökar bostaden i värde och bankernas risk minskar i takt med att man amorterar av och att fastigheten ökar i värde.

ANNONS

Finansinspektionen har genomfört stresstester av de kommersiella fastighetsbolagen, vilka visar att särskilt just stigande räntor leder till en förhöjd kreditrisk. Mot bakgrund av detta kommer Finansinspektionen att höja kapitalkraven för utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

Jag menar att denna slutsats av finansinspektionen är att vara för defensiv och både ha hängslen och livrem.

Att ytterligare försvåra för människor och företag att få låna till bostad gör att vi kommer bygga ännu mindre samt efterfrågan minskar. Detta visar att vi måste ha en politisk vilja som visar på en annan väg än att vara paranoiskt rädda för en ökad ränta med någon procent eller två. Vi kommer gå in i en svårare ekonomisk situation men vi är bra rustade redan nu.

Jag menar att vägen borde vara att underlätta för vissa grupper som har svårt att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden, de unga. Inför bospar med fast summa per månad och Startlån som kan uppgå till 10 – 20 procent av köpeskillingen, där vi som samhälle gynnar den som sparar till boende och är med och tar en liten del av risken. Dessa åtgärder tillsammans med andra kan få ökad rörlighet på bostadsmarknaden och öka efterfrågan. Men den viktigaste åtgärden är att vi börjar se bostaden som en tillgång och inte bara som en ekonomisk risk och problem.

ANNONS

Larry Söder (KD)

Bostadspolitisk talesperson

ANNONS