Fabo tillhör i praktiken skattebetalarna/kommuninvånarna, skriver insändarskribenten.
Fabo tillhör i praktiken skattebetalarna/kommuninvånarna, skriver insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Fabo ska drivas affärsmässigt

Att frivilligt strypa bolagets intäktsmöjligheter skulle inte bara vara olämpligt med avseende på bolagets skötsel, och därmed Falkenbergs utveckling, utan saknar alltså lagstöd.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Svar

till Johan Risholm (MP).

Johan Risholm, tidigare stadsarkitekt i Falkenberg, anser att Fabo är för marknadsliberala och borde skilja sig från privata fastighetsägare bland annat genom att inte ta ut högre hyror än vad som motsvarar självkostnad.

Från Fastighetsägarna i Falkenbergs sida har vi uppskattat det goda och mycket konstruktiva samarbetet med Risholm under hans tid i centrumgruppen, där företrädare för handel, restaurang, fastighetsföretag och kommunen samverkar för att utveckla stadskärnans attraktivitet.

När det gäller bostadsmarknaden verkar det dock ha gått Risholm helt förbi att kommunala bostadsbolag alltsedan 2011 måste bedrivas affärsmässigt, det vill säga i princip på samma sätt som ett långsiktigt agerande privat fastighetsföretag. Fabo får inte snedvrida konkurrensen gentemot privata fastighetsägare. Att frivilligt strypa bolagets intäktsmöjligheter skulle inte bara vara olämpligt med avseende på bolagets skötsel, och därmed Falkenbergs utveckling, utan saknar alltså lagstöd.

ANNONS

Vi kan vidare konstatera att Fabo redan halkar efter de privata hyresvärdarna. I årets hyresförhandlingar har man frivilligt gjort upp på en nivå som ligger en halv procent under vad de privata fastighetsföretagen erhöll vid prövning enligt de nya reglerna om oberoende tvistelösning (skiljeman) i hyresnämnden. Den skillnaden är inte rimlig. Fabo tillhör i praktiken skattebetalarna/kommuninvånarna. Det säger sig självt att en sund ekonomi och tydlig affärsmässighet är essentiella förutsättningar för att generera intäkter både till gagn för Fabos utveckling och till investeringar i annan samhällsnytta som ökar Falkenbergs attraktivitet till förmån för alla kommuninvånare.

Per Arbin

Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna i Falkenberg

LÄS MER:Varför finns Fabo?

ANNONS