De två största energikällorna för fjärrvärmen i dag är biobränslen och avfall som bränns i värmeverk, skriver debattörerna.
De två största energikällorna för fjärrvärmen i dag är biobränslen och avfall som bränns i värmeverk, skriver debattörerna. Bild: Lisa Brunzell

EU-beslut hotar fjärrvärmen i Falkenberg

Centerpartiet röstade nej till förslaget i parlamentet. M, KD, S, MP och V röstade för och banade väg för denna energichock, skriver Emma Wiesner (C) och Anneli Andelén (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Fjärrvärmen är stommen i det svenska värmesystemet. Det är tack vare den som vi klarat oss undan beroende av rysk gas och haft bland de lägsta energipriserna i Europa under den pågående energikrisen.

Men det finns en obehaglig prischock runt hörnet. Europaparlamentet vill klassa bioenergi från skogsrester som ohållbart. Då skulle 57 procent av värmen i Falkenbergs kommun klassas som icke hållbar och behöva bytas ut – troligtvis till dyrare alternativ.

De två största energikällorna för fjärrvärmen i dag är biobränslen och avfall som bränns i värmeverk. Det Europaparlamentet olyckligtvis röstade för, är att bioenergi i form av restprodukter från skogsbruket inte ska räknas som hållbar. Vi pratar bland annat om det som kallas för GROT – grenar och toppbitar från skogsbruket.

ANNONS

I vår kommun är omkring 57 procent av det som eldas i våra värmeverk GROT och skulle alltså påverkas. Det kan leda till en prischock för den som sökt sig till fjärrvärmen. Icke hållbara energikällor ska nämligen, enligt beslutet, fasas ut och ersättas med andra källor – som är dyrare för energibolagen och därmed även för kunderna.

Centerpartiet röstade nej till förslaget i parlamentet. M, KD, S, MP och V röstade för och banade väg för denna energichock.

I grunden handlar förslaget om att bekämpa illegal avverkning i vissa EU-länder och en felaktig syn på hur skogsbruk påverkar klimatet och biologisk mångfald. Men det är något som bör hanteras av nationell lagstiftning, vilket vi redan gör på ett bra sätt i Sverige. Just grenar och toppar är restprodukter, som alltid blir kvar när träd avverkas för att bli timmer, papper eller massa. Skulle dessa inte kunna bli bioenergi, blir de kvar i skogen, förmultnar och släpper ut koldioxid den vägen. Parlamentets förslag leder alltså inte till minskad klimatpåverkan.

Sveriges energi är till stor del helt förnybar, just tack vare bioenergin, och i synnerhet fjärrvärmen. Vi kan inte klara omställningen till förnybar energi utan att bioenergin ges en självklar roll. Så i stället för en bra lösning för klimatet och trygg, prisvärd energi för hushållen, riskerar det att bli tvärtom.

ANNONS

Om inte parlamentets korkade beslut rivs upp i förhandlingarna med ministerrådet så kommer det här bli dyrt för fjärrvärmekunderna.

Här har vår regering ett stort ansvar. Som ordförande för EU och ledare av förhandlingarna kan Sverige styra beslutet i rätt riktning och rätta till det misstag som regeringspartierna M och KD gjorde i Europaparlamentet.

För det sista Sverige behöver är en ny energichock och ett slag mot vår klimatsmarta fjärrvärme.

Emma Wiesner (C)

europaparlamentariker, Centerpartiet

Anneli Andelén (C)

gruppledare Centerpartiet i Falkenbergs kommun

ANNONS