Antingen kan man exempelvis göra neddragningar eller så går man in i efterhand och tillskjuter 20 miljoner kronor vilket i slutändan blir ett nollsummespel, skriver Sven Andersson (M).
Antingen kan man exempelvis göra neddragningar eller så går man in i efterhand och tillskjuter 20 miljoner kronor vilket i slutändan blir ett nollsummespel, skriver Sven Andersson (M). Bild: DGP dickgillberg.se

Ett underskott kan kompenseras med besparingar eller att pengar skjuts till

Man vet inte på förhand hur stort underskottet blir.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

Svar

på ”Ett högt pris för en lågt satt budget”

En normalbegåvad skolelev inser med lätthet att om man inte gör några besparingar så gör man ett underskott. Eftersom man hittills inte har gjort några besparingar på kvalitén inom socialnämnden så har man följaktligen gjort ett underskott.

Detta underskott har sedan kompenserats efteråt eftersom man har tillskjutit nödvändiga medel för att inte belasta socialnämndens verksamhet.

När Anders Friebe (S) konfronteras med det uppenbara vet han inte om han skall skratta eller gråta.

Om man sammanfattar Anders Friebes räkneexempel så utgår han ifrån att det finns kostnader på 120 miljoner kronor. Om man då lägger en budget på 120 miljoner kronor så går man plus minus noll. Om man lägger en budget på 100 miljoner kronor så går man 20 miljoner kronor back. Ja, det torde var och en begripa.

ANNONS

Saken är bara den att man vet inte på förhand hur stort underskottet blir och frågan är dessutom vad man gör med detsamma.

Antingen kan man exempelvis göra neddragningar eller så går man in i efterhand och tillskjuter 20 miljoner kronor vilket i slutändan blir ett nollsummespel.

Varbergsalliansen och Varbergspartiet har hittills valt att agera enligt den senare principen.

Anders Friebe ondgör sig vidare över att personal på grund av detta söker sig bort från socialnämndens verksamhet. Faktum är att personalomsättningen inom socialförvaltningen nu är lägre än tidigare!

Till sist. Som det ser ut för socialnämnden just nu så blir det dock inget underskott alls för 2024.

För 2025 kan det te sig annorlunda, men hur och på vilket sätt vet vi inte ännu.

Tills vi vet det kan Anders Friebe fortsätta att fundera över om han ska skratta eller gråta.

Sven Andersson (M)

ordförande i socialnämnden

LÄS MER:Ett högt pris för en för lågt satt budget

ANNONS