Vi inser att man inte kan lägga om skogspolitiken över en natt men vi hoppas att det framgent kommer att finnas en väg där vi både ser till skogsekonomi och biologisk mångfald, skriver insändarskribenterna.
Vi inser att man inte kan lägga om skogspolitiken över en natt men vi hoppas att det framgent kommer att finnas en väg där vi både ser till skogsekonomi och biologisk mångfald, skriver insändarskribenterna. Bild: Helena Landstedt/TT

Ett annat synsätt på skogen

Vi ser med stor oro hur de få rester av naturskog som finns kvar i rask takt ersätts med granplanteringar utan biologisk diversitet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ledaren "Varken MP eller KD förstår skogspolitiken”

Med anledning av ledarartikeln om svensk skogspolitik den 30 augusti, vill vi undertecknade framföra ett delvis annat synsätt. Vi är skogsvandrare med stort biologiintresse och vi ser med stor oro hur de få rester av naturskog som finns kvar i rask takt ersätts med granplanteringar utan biologisk diversitet. Såväl ledande skogsforskare som EU, kritiserar Sveriges skogspolitik och menar att vi inte tar tillräcklig hänsyn till ekosystem och ekotjänster. Mycket kritik riktas mot att vi negligerar eller söker dispens kring gemensamma överenskommelser. Med vår skogspolitik riskerar vi inom snar framtid få omfattande brist på fullmogen skog; i dag tar man ut virke från skog som bara blivit halvmogen; vi till och med importerar skogsråvara.

ANNONS

På kontinenten och även, nu alltmer i Finland, bedrivs skogsbruk enligt en kalhyggesfri metod, den så kallade Lubeck-modellen. Man avverkar då stora fullvuxna träd medan resten sparas på tillväxt.

Fördelarna är mindre kostnader för:

1) dyra, stora skogsmaskiner.

2) färre insektsangrepp.

3) tålighet mot stormar och bränder.

4) skogsgödning onödig.

5) markskador obefintliga.

6) mindre näringsläckage.

7) mindre växthushusläckage

8) bibehållen biologisk mångfald

9) tillgång till blåbär och hälsosamma skogsupplevelser.

Listan går att göra längre.

Med tanke på alla dessa kostnadsreduktioner, beräknas den ekonomiska avkastningen bli lika hög eller högre än vårt förlegade sätt att bedriva traditionellt trakthyggesbruk (kalhyggen).

Ledarartikeln tog inte upp det allvarliga problemet med CO2-läckage från torrlagda mossar och vårt högmekaniserade skogsbruk. I ett hundraårsperspektiv avger kontinuitskog betydligt mindre växthusgaser till atmosfären.

Vi inser att man inte kan lägga om skogspolitiken över en natt men vi hoppas att det framgent kommer att finnas en väg där vi både ser till skogsekonomi och biologisk mångfald.

Snälla, lyssna på modern forskning!

Martin Kjerrulf

Gert Andersson

Lars Hellsborn

ANNONS