Vår vackra trakt får inte bli en ödelagd avflyttningsbygd där ingen längre vill bo, skriver insändarskribenten. (Bilden är från en vindkraftspark i Norge)
Vår vackra trakt får inte bli en ödelagd avflyttningsbygd där ingen längre vill bo, skriver insändarskribenten. (Bilden är från en vindkraftspark i Norge) Bild: Heiko Junge

En vindkraftspark mitt i idyllen – påverkar människor, djur och fåglar

Det finns inga pengar i världen som kan ersätta eller återställa vår fantastiska natur om denna exploatering genomförs.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationGunnarsjö|

Miljön i Gunnarsjö med omnejd är mycket naturskön och unik. Här finns flera sjöar och dammar med rikt fågelliv. Skog omringar ängar och hagar. Här betar kor, kalvar, hästar och får. Viltet trivs och artrikedomen är stor. Här kan man finna en tystnad och ett lugn i naturen som knappast går att hitta någonstans i dag.

Mitt i denna idyll planerar EnBw Sverige AB att bygga en vindkraftspark med nio vindkraftsverk som enligt informationsblad ska bli 290 meter höga. Tidigare erfarenheter och undersökningar visar att en exploatering av denna dignitet kommer att påverka livsbetingelserna för människor, djur och fåglar.

Vilda djur är av naturen skygga och vaksamma. De blir lätt skrämda och vilsna och flyr från sina revir på grund av blinkande varningsljus, buller och skuggbildning. Dag- och nattfåglar flyger av misstag in i de stora snurrorna och krossas till döds. Den upplysta himlen och det ständiga blinkandet från varningslampor kan störa människors nattsömn så att de blir trötta och drabbas av stressrelaterade sjukdomar. En ytterligare aspekt är det försämrade säkerhetsläget. De höga verken blir lätta måltavlor för drönare och luftattacker.

ANNONS

Ett virrvarr av nyanlagda och breda transportvägar kommer att bilda stora ”sår” i naturen. Risken för ytterligare etablering är stor när projektet väl kommer igång. Det finns inga pengar i världen som kan ersätta eller återställa vår fantastiska natur om denna exploatering genomförs.

Vikten av att bevara och vistas i tysta miljöer betonas alltmer. Stressade nutidsmänniskor behöver möjlighet till rekreation. En vistelse i vår ”nuvarande” natur skapar harmoni och ger möjlighet till återhämtning. Vi har ett stort ansvar för vår miljö med tanke på kommande generationer. De måste ha tillgång till och få möjlighet att uppleva rofylld natur. Vår vackra trakt får inte bli en ödelagd avflyttningsbygd där ingen längre vill bo.

Cristina och Jerry Östensson

ANNONS