För Centerpartiet är processen med framtagandet av den här detaljplanen ett bra exempel på hur man ska hantera samhällsbyggnad, skriver Lena Språng (C) och Christian Persson (C).
För Centerpartiet är processen med framtagandet av den här detaljplanen ett bra exempel på hur man ska hantera samhällsbyggnad, skriver Lena Språng (C) och Christian Persson (C). Bild: DGP dickgillberg.se

En ny stadsdel ger en ny årsring i stadens bebyggelse

Varbergs kommun kan nu på allvar påbörja omvandlingen från hamnområde till en fantastiskt och tillgänglig stadsdel med boende och verksamheter!

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Ja till Västerport! Mark- och miljööverdomstolen har nu tagit sitt beslut och detaljplanen vinner laga kraft. Varbergs kommun kan nu på allvar påbörja omvandlingen från hamnområde till en fantastiskt och tillgänglig stadsdel med boende och verksamheter!

När man arbetar med en så här stor detaljplan är det ofrånkomligt att det finns olika synpunkter och åsikter om hur slutresultatet ska bli. Vi har full respekt för att Gamla Varberg drivit sin fråga och stått upp för det de anser är deras medlemmars vilja. Nu har dock Mark- och miljööverdomstolen instämt i kommunens åsikt att detaljplanen har tagit tillräcklig hänsyn till riksintresset för kulturmiljö. Varbergs utveckling har aldrig stått stilla och den nya stadsdelen kommer att komplettera de tidigare årsringarna i stadens bebyggelse.

ANNONS

För Centerpartiet är processen med framtagandet av den här detaljplanen ett bra exempel på hur man ska hantera samhällsbyggnad. Fasader och volymer är såklart en del i beslutet, men man behöver även väga in flera andra aspekter som bostadsförsörjning, näringsliv, arbetstillfällen, utbildning, turism, hållbarhet, trafik/transporter, kommunal ekonomi, grönstruktur, dagvatten o.s.v. Vi anser också att det är viktigt att marken har en relativt hög exploateringsgrad för att undvika att staden breder ut sig allt för mycket på den omgivande åkermarken.

Vi konstaterar även att Varbergsliberalernas ängsliga kappvändarpopulism fått sig en törn när deras åsikt att inte överklaga Mark- och miljödomstolens beslut visade sig vara fel. Hur de nu ska förhålla sig till projektet blir spännande att följa.

Att ta fram en stor detaljplan är komplext och utmanande men nu har vi lagt grunden för en ny stadsdel som kommer att bli en tillgång för kommunens invånare, besökare och företag!

Lena Språng (C)

Christian Persson (C)

ANNONS