klassiska fiskesamhällen. Bara ett fåtal båtar finns kvar i de kvarvarande hamnarna, konstaterar insändarskribenterna.
klassiska fiskesamhällen. Bara ett fåtal båtar finns kvar i de kvarvarande hamnarna, konstaterar insändarskribenterna.

Domedagen närmar sig för fisket

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Fiske. Sillen var en gång helt dominerade på de halländska matborden, men vill man ha färsk sillflundra idag kommer den sannolikt från Danmark. På sillburkarna är det Norska havet, Nordsjön och Island som står på etiketten. Halländskt sillfiske har helt försvunnit till det storskaliga fisket.

Idag är det havskräftan som är helt dominerande intäkten för det fåtal båtar som återstår i de kvarvarande fiskhamnarna, Träslövsläge, Bua, Glommen och Lerkil. Hallandsfisket har under lång tid bedrivit ett selektivt kräftfiske som skyddat fiskbestånden genom att endast kräftorna fiskas upp. Tyvärr har detta lett till att det halländska kustfisket är sårbart, och snåriga regelverk gör att det är mycket svårt för fiskarna att få tillstånd att komplettera med andra arter såsom torsk, kolja, vitling och gråsej.

ANNONS

Möjligheterna att bedriva Hallandsfiske i Kattegatt begränsas alltmer, vare sig det är med garn, bur eller trål. Dessa företagare är de som känner haven bäst, en kunskap som överförts i generationer i vetskap om att fisken och deras fortplantningsplatser är en ändlig resurs. Om de försvinner kommer nästa generation inte kunna leva på fisket. Samhällena som vuxit upp kring de kvarvarande fiskhamnarna hör idag till Hallands mest attraktiva för semester- och åretruntboende. Vad sker när de sista båtarna huggs upp eller säljs? Jo, fisket kommer sannolikt att fortsätta, men då från större fartyg som inte på samma sätt bidrar till en levande kustbygd.

Tyvärr är det kännetecknade för hur myndigheter agerar mot de landskapsvårdare som har att förvalta jorden, skogen, vattnen och haven. Att grunden för deras försörjning inskränks och tas i anspråk utan att de ersätts ekonomiskt eller kompenseras med andra former av fiske. Centerpartiet kan inte acceptera en ordning där ägande- och brukanderätt inskränks på det sättet.

Intrycket vi får när vi talat med dessa yrkesfiskare är att de känner sig svikna men fortfarande hoppfulla. Investeringar har gjorts i selektiva fiskeredskap som också skonar havsbottnen, ändå förbjuds fisket i allt fler områden. Ska det småskaliga fisket överleva krävs det bättre samarbete mellan ansvariga myndigheter och politiker, men framförallt krävs en helhetssyn på fiskefrågorna.

ANNONS

Vi uppmanar Riksdag och regering att se fördelarna med det småskaliga och medelstora fisket. Kommunerna och Regionen ska göra gemensam sak med fiskeföretagarna i Halland och visa att fisket är en naturlig del av den bästa livsplatsen. Det är dags att ge det småskaliga kustnära fisket förutsättningar att bli en del av framtidens hållbara livsmedelsproduktion!

Kristina Yngwe (C)

miljö- och jordbruksutskottet

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot för Halland

Harald Lagerstedt (C)

riksdagskandidat, Varberg

ANNONS