LSS-bostaden är den enskildes hem, skriver insändarskribenten.
LSS-bostaden är den enskildes hem, skriver insändarskribenten. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Det nya arbetstidsavtalet handlar om vår dotters hem

Personalen kan verksamheten och vet vad som blir bäst för de som bor där.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

FUB (Föreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning) i Varberg oroar sig för de negativa konsekvenser som arbetstidsavtalet får för olika verksamheter inom FUB:s intresseområde. Det blir schemaförändringar som försämrar inom olika områden.

Här kommer synpunkter som berör en del av verksamheten, nämligen LSS-bostäder.

Vi har ett tjugotal i Varberg. Vår dotter bor i en LSS-bostad. De synpunkter jag beskriver gäller säkert även de övriga gruppbostäderna. De som bor i gruppbostad har i regel en intellektuell funktionsnedsättning. De är varken gamla eller sjuka. De kan bo där från 20-årsåldern och livet ut. Det är viktigt att tänka på när det gäller nytt arbetstidsavtal.

ANNONS

Gruppbostaden är vår dotters hem. Hon har bott där i många år och det fungerar mycket bra. Där bor hon med stöd av LSS. Det är hennes hem.

LSS skriver i de första paragraferna: Målet är att den enskilde skall leva som andra. Det gör hon i dag så långt det är möjligt Hon har ett eget hem.

Kring henne är det personal, som hon känner väl och är trygg med. Personal som är henne nära och blir en del av hennes hem. De vet hur de ska bemöta henne på olika sätt. Hon har bland annat problem med kommunikationen. Det tar tid att lära sig uppfatta vad hon säger. Hennes personal förstår henne.

På helgerna är det högst tre olika personal, som turas om att arbeta. Personal som hon känner väl och är trygg med.

Allt detta låter bra. Vi som föräldrar känner oss trygga.

Men med det nya avtalat kommer detta att förstöras.

Istället för tre kända personal på helgerna kommer det att dyka upp nya ansikten. Kanske 5-6 olika personer, som inte känner henne och som inte vet hur man bemöter henne. Det är hennes hem. Det ska vara hemlikt. Du som läser detta. Hur ofta dyker det upp många olika människor i ditt hem under helgerna?

ANNONS

Detta skapar otrygghet och raserar det lugn som finns idag.

Är ni som makthavare medvetna om vad det nya avtalet ställer till med på den trygga gruppbostaden?

Inte nog med detta. I dag kan de som bor i gruppbostaden göra endagsutflykter till Falkenberg, Ullared och Kungsbacka. Det är samma personal med hela dan. Men det går inte med det nya avtalet. Personal måste avlösas mitt på dan. Återigen otrygghet. Gruppen störs. Detta är en annan påtaglig konsekvens av ett nytt avtal och schemaläggning.

Nej! Låt personalen och ingen annan lägga schema. Personalen kan verksamheten och vet vad som blir bäst för de som bor där.

Med det nya avtalet känner sig personalen otrygg och det går ut över den enskilde. LSS-bostaden är den enskildes hem.

Än en gång. De som bor i LSS-boende är inte gamla eller sjuka. Viktigt att tänka på i det nya avtalet.Det nya avtalat passar inte in på en gruppbostad.

Låt det vara som i dag på våra LSS-bostäder, så kan vi känna oss trygga alla tre parter, den som bor i gruppbostaden, personalen och vi anhöriga.

Låt det som är bra vara kvar i alla verksamheter. Personalen skall inte känns sig otrygg och fundera på att sluta. Vi ska vara rädda om vår fina personal.

ANNONS

Vi uppmanar därför parterna att träffas och träffa en uppgörelse som passar verksamheten.

Sven-Olof Svenheden

förälder och styrelseledamot i FUB, Varberg

ANNONS