Om det först ska utbildas speciallärare lär det dröja flera mandatperioder innan Liberalernas reformförslag kan genomföras, skriver insändarskribneterna.
Om det först ska utbildas speciallärare lär det dröja flera mandatperioder innan Liberalernas reformförslag kan genomföras, skriver insändarskribneterna. Bild: Stian Lysberg Solum

Det finns inget hinder i skollagen mot att förbättra undervisning i förskola och skola

Vad vill Liberalerna? Måste det först bli sämre?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Läskris bland svenska elever”

Glädjande att Liberaler föreslår reformer som:

- mindre undervisningsgrupper,

- förbättrad arbetsmiljö för lärare med möjlighet att undervisa elever i behov av särskilt stöd för att utveckla sitt skrivande och läsande, samt

- speciallärare det vill säga att de lärare med bäst kompetens undervisar de elever som behöver mest stöd.

Denna politik är mycket lik det som vi Socialdemokrater i Varberg prioriterade i budget 2024 och nu har Liberalerna, efter 25 år vid makten i Varberg, kommit fram till att detta krävs för att nå måluppfyllelse för alla elever. Det inger förhoppningar inför budget 2025! Tyvärr framgår det inte när föreslagna reformer ska verkställas. Det finns inga hinder i skollag och läroplaner att redan nu organisera undervisningen så som Liberalerna föreslår, men det saknas resurser i budget, både nationellt och lokalt. Vad vill Liberalerna? Måste det först bli sämre?

ANNONS

Om det först ska utbildas speciallärare lär det dröja flera mandatperioder innan Liberalernas reformförslag kan genomföras. För att vara behörig till speciallärarutbildning ska den sökande ha anställning som legitimerad förskollärare eller lärare. Ansökan till utbildningen sker i samråd med arbetsgivare/huvudman som också kan söka bidrag för studentens lön under studieledighet. Studierna motsvarar 90 högskolepoäng på avancerad nivå och bedrivs oftast på 50 procent under 3 år. Det finns inget hinder i skollagen för att redan nu organisera förskola och skola i mindre undervisningsgrupper och ge erfarna lärare goda möjligheter för att undervisa elever i behov av stöd samtidigt som de uppmuntras att söka till speciallärarutbildning.

Jenny Bolgert (S)

vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden

Rebecca Esselgren (S)

ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Fredrik Zenngard (S)

ledamot i förskole- och grundskolenämnden

Elisabeth Mellgren (S)

ersättare i förskole- och grundskolenämnden

Hampus Eriksson (S)

ersättare i förskole- och grundskolenämnden

LÄS MER:Läskris bland svenska elever

ANNONS