Eftersom Sverige ligger mitt i Natoalliansen i Norden blir vi säkerligen mer sårbara och därför måste säkerhetsläget prioriteras och ständigt uppdateras, skriver insändarskribenten.
Eftersom Sverige ligger mitt i Natoalliansen i Norden blir vi säkerligen mer sårbara och därför måste säkerhetsläget prioriteras och ständigt uppdateras, skriver insändarskribenten. Bild: Geert Vanden Wijngaert

Det är priset vi får betala för att vara med i Nato

Mer säkert än att stå utanför och vara ett givet mål för Ryssland.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Vem skall stå för Natonotan?”

Nu när vi blir medlem i Nato kommer det att krävas upprustning av vägar, järnvägar, flygplatser, vilka är i stort behov av upprustning. Så på det kan man se positivt. All annan upprustning som försvar, militäranläggningar och sjukvård måste ju också rustas upp. Det blir dyrt sammantaget. Det är priset vi får betala för att vara med i Nato.

Eftersom Sverige ligger mitt i Natoalliansen i Norden blir vi säkerligen mer sårbara och därför måste säkerhetsläget prioriteras och ständigt uppdateras. Detta blir dyrt. Allt detta är dock mer säkert för Sverige än att stå utanför Nato och vara ett givet mål för Ryssland.

ANNONS

Marianne Johansson

Varberg

ANNONS