Även mark för betande djur är viktigt att behålla i den mån det går och vi finner det av större vikt att behålla marken än att sätta upp solceller på den, skriver insändarskribenterna.
Även mark för betande djur är viktigt att behålla i den mån det går och vi finner det av större vikt att behålla marken än att sätta upp solceller på den, skriver insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det är en bedömning och inte ett politiskt ställningstagande!

Vi bedömer att solcellsparken på håll kan upplevas som en varaktig byggnadskonstruktion.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Sluta stoppa solenergi på rätt marker”

Den 28/2 kan vi läsa i HN att man i Falkenberg är oense om en solcellsanläggning på en villatomt i ett villaområde. Vissa partier bedömde att anläggningen inte passar in i ett villaområde och vissa partier tyckte att det passar in. Precis på samma sätt har Varbergsalliansen och Varbergspartiet bedömt att solcellsparken vid Johnssons gård inte passar in i den lantliga miljön. Även kulturmiljö Halland gjorde bedömningen att det blir en stor påverkan på landskapsbilden. Det handlar alltså inte om något politiskt ställningstagande, utan en bedömning som ska göras i enlighet med gällande lagstiftning.

ANNONS

Utöver detta så värnar vi även den brukningsvärda jordbruksmarken. S säger att marken inte är av större brukningsvärde. Det påståendet anser vi vara helt felaktigt. Även mark för betande djur är viktigt att behålla i den mån det går och vi finner det av större vikt att behålla marken än att sätta upp solceller på den. Även denna bedömning görs i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi bedömer även att solcellsparken på håll kan upplevas som en varaktig byggnadskonstruktion. Tillhörande byggnader, kopplingsskåp och industristaket är också något vi bedömt förändrar landskapsbilden väldigt negativt under lång tid. Vi tycker inte heller att tillräcklig hänsyn har tagits för olägenheter för grannar.

Vi kan konstatera att byggnadsnämndens beslut är överklagat vilket vi anser vara bra. Vi behöver få klarhet i vilken rättspraxis som ska gälla för de bedömningar som ska göras utifrån gällande lagstiftning.

Avslutningsvis kan vi inte låta bli att kommentera S påstående om att nämnden ska följa Varberg Energis politiskt beslutade ägardirektiv. Skulle detta på något sätt ha någon betydelse för hur vi bedömer ett ärende i byggnadsnämnden? Verkligen inte! En myndighetsnämnd ska göra sina värderingar utifrån gällande lagstiftning och de bedömningar som ska göras och nämnden får inte ta hänsyn till enskilda kommunala bolags ägardirektiv.

ANNONS

När S istället blandar in politiskt beslutade ägardirektiv i sin iver att godkänna solcellsparker tycker vi det blir tydligt vem som använder politiska ställningstagande i sin argumentation.

Majoriteten i byggnadsnämnden

Andreas Havasi (SD)

Håkan Gullberg (M)

Gunilla Glücksman (L)

Freddie Holmström (KD)

Mikael Bonde (VP)

LÄS MER:Sluta stoppa solenergi på rätt marker!

ANNONS