De tysta fordonen är en stor välsignelse då de överlag är mindre klimatfarliga, och inte bullrar eller släpper ut lika mycket skadliga partiklar, skriver insändarskribenten.
De tysta fordonen är en stor välsignelse då de överlag är mindre klimatfarliga, och inte bullrar eller släpper ut lika mycket skadliga partiklar, skriver insändarskribenten. Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

De tysta fordonen är här och kommer inte att försvinna

Även om det kan kännas obehagligt att bli överraskad så kan inte obehaget kallas en trafikfara.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Ljudlösa fordon – en fara i trafiken”

Att du känner rädsla respekterar jag, men menar samtidigt att den är ogrundad. De tysta fordonen är en stor välsignelse då de överlag är mindre klimatfarliga, och inte bullrar eller släpper ut lika mycket skadliga partiklar. Alla dessa faktorer är hälsofaror som behöver minskas.

Även om det kan kännas obehagligt att bli överraskad så kan inte obehaget kallas en trafikfara. De som framför dessa fordon har inget intresse av att kollidera med fotgängare, men såklart behöver de vara uppmärksamma och veta om att de inte hörs, och på vilka sätt detta måste kompenseras för, t ex genom avståndsmarginaler.

ANNONS

Vice versa så är inte ljudliga fordon ofarliga, och de förare som är så trafikfarliga att de kör på folk gör det lika lätt med sådana. Med andra ord är det en upplevd otrygghet, inte en verklig sådan.

Skulle man ta din begäran om åtgärd på allvar och dra den till sin spets, så betyder det att helt döva personer inte någonsin kan röra sig tryggt ute eftersom de inte hör ens de bullrigaste fordonen. Detta är uppenbart orimligt. De som inte hör behöver kombinera tilltro till medtrafikanterna med ökad visuell uppmärksamhet och starkare nerver.

Detta låter hårt men hela omgivningen kan omöjligen anpassas in absurdum eftersom det alltid finns svagare grupper som inte går att hjälpa (som heldöva).

De tysta fordonen är här och kommer inte att försvinna.

Lars

LÄS MER:Ljudlösa fordon– en fara i trafiken

ANNONS